De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Allianz – Voorstellenbrief De Unie

07 februari 2020

Op 6 februari 2020 heeft De Unie nogmaals met de werkgever gesproken over het sociaal plan van Allianz. Onderwerp van gesprek waren voornamelijk de beëindigingsvergoeding en de interne herplaatsing. In het volgende overleg reageert De Unie op de voorstellen van de werkgever. Daarvoor heeft De Unie met hulp van enkele leden een concept-voorstellenbrief geschreven.

Beëindigingsvergoeding

De werkgever heeft voorgesteld de beëindigingsvergoeding aanzienlijk lager vast te stellen.

Allianz wil de beëindigingsvergoeding terugbrengen naar 2 maal de transitievergoeding. Bovendien is de beëindigingsvergoeding maximaal € 83.000,-. Tenzij je jaarsalaris hoger is dan € 83.000,- in dat geval kan de beëindigingsvergoeding maximaal je jaarsalaris worden. Deze berekening zou voor de meeste medewerkers tot een veel lagere beëindigingsvergoeding leiden dan bij gebruik van de beëindigingsvergoeding uit het huidige sociaal plan. In het nieuwe voorstel van de werkgever wordt de beëindigingsvergoeding als volgt berekend:

  • Voor elk jaar dat je gewerkt hebt bij Allianz heb je recht op 2/3 van een maandsalaris.

In het huidige sociaal plan wordt een leeftijdsstaffel gebruikt conform de systematiek van de kantonrechtersformule.

  • De dienstjaren die je hebt gewerkt tot 35-jarige leeftijd geven recht op 0,5 maandsalaris per dienstjaar.
  • De dienstjaren die van 35 tot 45-jarige leeftijd geven recht op 1,0 maandsalaris per dienstjaar.
  • De dienstjaren die van 45 tot 55-jarige leeftijd geven recht op 1,5 maandsalaris per dienstjaar.
  • De dienstjaren die je hebt gewerkt vanaf 55 jaar geven recht op 2,0 maandsalaris per dienstjaar.

Bovendien wordt er nu geen maximum gesteld aan de beëindigingsvergoeding. De werkgever wil klaarblijkelijk een aanzienlijke besparing op het sociaal plan realiseren.

Standpunt van De Unie

Voor zover ons bekend, is de financiële situatie van Allianz niet zo dramatisch dat deze ingreep in het sociaal plan noodzakelijk is. Ook het employability-beleid van Allianz rechtvaardigt deze ingreep niet.

Plaatsing

We hebben gesproken over het proces van (her)plaatsing bij een reorganisatie. Allianz wil dat graag simpeler en transparanter maken, waarbij recht wordt gedaan aan de wensen van de betreffende medewerkers. De Unie heeft de nadruk gelegd op het belang van een transparante procedure, sluitende definities en een eerlijke procesgang.

Voorstellenbrief De Unie

De Unie heeft een concept-voorstellenbrief opgesteld. Hier is de voorstellenbrief te lezen. De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om een mening over de voorstellenbrief te geven.

Volgende overleg

Het volgende overleg is op donderdag 20 februari 2020. We bespreken dan de voorstellenbrieven van de vakorganisaties en we gaan verder met de onderwerpen waar we in het overleg van 6 februari 2020 mee begonnen zijn.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van deze brief? Of het delen van informatie met De Unie? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Allianz: sociaal plan

Geruime tijd geleden heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, je laten weten dat de onderhandelingen over het nieuwe sociaal plan…

Allianz: verslag 27 augustus 2020

Op donderdag 27 augustus 2020 is er weer overleg geweest over het nieuwe sociaal plan voor Allianz-medewerkers. Verslag van het…

Allianz: sociaal plan

  Op 13 juli 2020 is door De Unie opnieuw gesproken met Allianz over het sociaal plan. We hebben al…

Word gratis lid