De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Algemene Banken: Cao 2024 en update pensioenen

23 mei 2024

Op 31 december 2024 loopt de cao Banken af. Om tijdig tot een nieuwe cao te komen hebben we het tijdspad met elkaar vastgesteld. Op 28 juni hebben we een eerste verkennende bijeenkomst gepland met de werkgevers waarin we bespreken welke onderwerpen er van belang zijn in deze cao. Daarom stellen we de leden de vraag: Wat is er voor hen van belang voor de komende cao? Verder delen we in dit bericht een korte terugblik op de uitkomst van de vorige cao-onderhandelingen, een update over pensioenen en stellen we een nieuwe belangenbehartiger voor. Lees daarover hieronder meer.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

Terugblik op de inhoud van de vorige cao

De vorige onderhandelingen zijn geëindigd door een eindbod van de werkgevers omdat we als partijen niet tot een gezamenlijk resultaat konden komen. Uiteindelijk is het eindbod van de werkgevers geaccepteerd door onze leden. Hieronder volgt een korte samenvatting van de afspraken die er in de vorige cao zijn gemaakt:

 • Een looptijd van 2 jaar, namelijk van 1 januari 2023 t/m 31 december 2024.
 • Een collectieve structurele loonsverhoging van de functiesalarissen en salarisschalen:
  – Op 1 januari 2023 – 3,5%
  – Op 1 juli 2023 – 1%
  – Op 1 januari 2024 – 4%
 • Een éénmalige uitkering van € 1.000,- bruto.
 • 5 mei voortaan als jaarlijks erkende feestdag.
 • De RVU-regeling.
 • Afspraken over de werkcode zijn opgenomen in de cao.
 • Er is een tekst opgenomen in artikel 7.8 van de cao over plaats- en tijdsbewust werken (PTBW), waarbij cao-partijen werkgevers aanbevelen om gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden. In 2023 was dat een gerichte vrijstelling van € 2,15 en in 2024 is dat € 2,35.
 • Duurzame inzetbaarheidsinstrumenten worden geëvalueerd.
 • Vitaliteit staat op de agenda.
 • In de cao is een passage opgenomen om medewerkers meer in staat te stellen het gesprek met leidinggevende te voeren over ruimte voor mantelzorg en eventuele mantelzorgondersteuning.

Wij zijn benieuwd hoe de leden deze afspraken het afgelopen jaar hebben ervaren. En of er dingen ontbreken die wel belangrijk zijn voor in de komende cao. Je hebt invloed op wat wij bespreekbaar maken. Dat kan eenvoudig door ons hier te laten weten wat er voor jou van belang is voor de komende cao. Laat dit bericht ook jouw collega’s lezen.

Update over pensioen

De pensioenonderhandelingen zijn afgerond. De leden van De Unie hebben ingestemd met de aanpassing van de pensioenafspraken in de cao. Het addendum bij de cao is gereed. Dit kun je hier lezen.

De banken die de pensioenregeling moeten aanpassen aan de Wet toekomst pensioenen kunnen nu aan de slag. Zij doen dit in overleg met de ondernemingsraad of andere vormen van medewerkersvertegenwoordiging. We hebben ook een hulpmiddel ontwikkeld om de medewerkers hierbij te ondersteunen. Dat kun je hier lezen.

Bij De Unie is veel deskundigheid over pensioen. Neem dus vooral contact met ons op.

Nieuwe belangenbehartiger

Binnen De Unie hebben we de bedrijven en branches opnieuw verdeeld onder de belangenbehartigers. Voor de Cao Banken betekent dit een nieuwe belangenbehartiger. Mandy Raaijmakers heeft het stokje overgenomen van Inge de Vries. De afgelopen twee jaar heeft Mandy ook een rol gespeeld in de onderhandelingen bij ING en ABN AMRO en zal dat nu gaan doen voor de Cao Banken. Uiteraard blijven Inge en Mandy in nauw contact met elkaar over de historie en de lopende zaken.

Contact

Heb je nog andere vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Mandy Raaijmakers. Dit kan door een e-mail te sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl of bel via telefoonnummer: 06-5252 2049.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid