De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Albert Heijn – Status cao-onderhandelingen

24 februari 2022

In augustus 2019 nam Albert Heijn contact op met De Unie en haar collegabonden om te overleggen over de cao Kantoren en de cao Winkelmanagement. Albert Heijn had namelijk eerder deze twee cao’s opgezegd. En ze wilde de cao’s moderniseren.

Altijd als eerste op de hoogte van de cao-onderhandelingen? Schrijf je dan gratis in!

Als reactie daarop heb ik in augustus 2019 bij jou en je collega’s uitgevraagd wat onze wensen zijn met betrekking tot deze twee cao’s. De conclusie uit deze reacties liet zich simpel samenvatten: we willen houden wat we nu hebben. De achterbannen van FNV en CNV zaten hetzelfde in de wedstrijd

Verloop cao-onderhandelingen

In het begin van de overleggen met Albert Heijn was van echte onderhandelingen geen sprake. De Unie en haar collega-bonden hadden geen behoefte de cao’s aan te passen. Albert Heijn heeft een aantal keren uitgelegd welke ideeën ze had over het veranderen van de arbeidsvoorwaarden.

In de loop van 2020 besloten we om ons alleen te richten op de cao Kantoren. Dat had met name te maken met de nieuwe winkelorganisatie die Albert Heijn wilde invoeren. Wij beseften ons wel dat de dingen die we zouden afspreken voor de cao Kantoren, ook op tafel zouden komen bij de onderhandelingen over cao Winkelmanagement.

Eind 2020 kregen de gesprekken het karakter van onderhandelingen. We kwamen daarin niet echt tot elkaar. Onze laatste onderhandelings-dag was op 23 februari 2021. De vakbonden hebben toen een laatste voorstel gedaan om uit de impasse te komen. Albert Heijn vroeg toen tijd om over dit voorstel na te denken. Onder andere vanwege de overname van de DEEN-supermarkten door Albert Heijn, heeft jouw werkgever nooit formeel gereageerd op ons voorstel van 23 februari 2021.

In december 2021 kwam Albert Heijn weer bij ons in de lucht over de cao Kantoren. We hebben in een informeel overleg op 12 januari 2022 verkend of er ruimte was om de onderhandelingen te hervatten. In dat informele overleg gaf Albert Heijn aan om min of meer terug te keren naar haar oorspronkelijke inzet.

De inzet van Albert Heijn

De inzet van jouw werkgever komt in hoofdlijnen op het volgende neer:

  • Totaal aantal vrije dagen verlagen van 45 naar 37 dagen per jaar. Voor deze verlaging worden de huidige medewerkers gecompenseerd voor een periode van 7 jaar (dus 7*8 = 56 dagen).
  • Het aantal extra vakantiedagen vanwege leeftijd wordt gemaximeerd op 5 dagen. De huidige medewerkers krijgen een compensatie voor hun perspectief voor de komende 5 jaar. Dus als je nu bijvoorbeeld 55 jaar bent, krijg je in het jaar dat je 60 wordt 2 extra dagen ter compensatie.

Kijkend naar deze inzet is het niet moeilijk om de conclusie te trekken dat de arbeidsvoorwaarden er per saldo op achteruit gaan. Dat is voor ons niet acceptabel.

We hebben de afgelopen weken meerdere gesprekken gevoerd om te bekijken of Albert Heijn tot andere inzichten wil komen. Dat is niet gelukt. We hebben dus geen akkoord over een nieuwe cao Kantoren, en dus ook niet over een nieuwe cao Winkelmanagement. De onderhandelingen zijn dan ook gestopt.

En nu?

Voor de huidige medewerkers verandert er niets. Een werkgever mag niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden veranderen. Alle rechten en plichten die uit de huidige cao’s Kantoren en Winkelmanagement voortvloeien blijven onverminderd van kracht. Belangrijk is dat je niet individueel instemt met andere arbeidsvoorwaarden. Want dan gelden die arbeidsvoorwaarden voor jou.

Voor nieuwe medewerkers heeft Albert Heijn de keuze of ze de cao Kantoren respectievelijk de cao Winkelmanagement toepast, of dat ze nieuwe medewerkers een ander pakket aan arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Wij vinden dat laatste overigens geen wenselijke situatie. Bij gelijk werk horen gelijke arbeidsvoorwaarden.

Altijd als eerste op de hoogte van de cao-onderhandelingen? Schrijf je dan gratis in!

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenhartiger Hans Korver. Je kunt hem bereiken via hans.korver@unie.nl of op 06-5252 2073.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid