De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Verslag overleg 22 juni 2020

26 juni 2020

De tweede dag van de onderhandelingen bij Aegon zijn afgerond. We hebben lang gesproken over de collectieve salarisverhoging en over het sociaal plan. Het overleg over andere onderwerpen die op de agenda stonden, waaronder duurzame inzetbaarheid, is doorgeschoven naar het volgende overleg.

Collectieve salarisverhoging

Voor de cao-onderhandelingen is de collectieve salarisverhoging het belangrijkste onderwerp. We zitten echter nog ver uit elkaar. De Unie heeft 3% salarisverhoging voorgesteld. Aegon zegt geen structurele salarisverhoging te kunnen betalen door de bedrijfsbrede opdracht om een forse kostenreductie door te voeren in de organisatie. Het verschil in deze uitgangsposities is erg groot. Alle partijen doen serieus hun best om de creativiteit te vinden die ons in staat moet stellen een onderhandelingsresultaat te bereiken. In deze situatie is het voor De Unie niet haalbaar om vast te houden aan 3% structurele salarisverhoging.

Sociaal plan

We zijn, conform het voorstel van De Unie, gestart met het overleg over het sociaal plan. Het is voor alle deelnemers aan het overleg evident dat het voor medewerkers belangrijk is om te weten waar ze aan toe zijn als Aegon een reorganisatie doorvoert. De toezegging van Aegon dat het huidige sociaal plan wordt toegepast op alle Papillon-adviesaanvragen is wat De Unie betreft onvoldoende.

In het overleg stuurt De Unie aan op ongewijzigde voortzetting van het sociaal plan en verlaging van de beëindigingsvergoeding niet eerder dan 1 januari 2022. De onderhandelingen over het sociaal plan zijn moeilijk, maar we maken wel vooruitgang.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of informatie om te delen met De Unie? Neem dan contact met mij, belangenbehartiger Inge de Vries, op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

Het volgende overleg is op maandag 29 juni 2020.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid