De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Uitslag stemming cao en sociaal plan

17 september 2020

Het onderhandelingsresultaat voor de Aegon-cao en het sociaal plan zijn door de Unie-leden over het algemeen goed ontvangen. De leden van De Unie hebben in meerderheid positief gestemd.

Sociaal plan

De afspraken voor het sociaal plan zijn positief ontvangen door de leden van De Unie.

Men heeft begrip voor het besluit om in de toekomst het sociaal plan aan te passen.

Cao

Op de afspraken over de cao is iets genuanceerder gereageerd. Enkele leden geven aan de salarisverhoging erg beperkt te vinden. Maar in overwegende mate tonen de leden van De Unie begrip dat in het arbeidsvoorwaardenoverleg rekening wordt gehouden met de situatie waarin het bedrijf zich bevindt.

Door verschillende leden werd gewezen op het belang dat Aegon wel een aantrekkelijke werkgever blijft voor jonge medewerkers. De collectieve salarisgroei is bij Aegon dit jaar en in 2021 laag en de individuele salarisgroei valt door de invoering van het nieuwe beoordelingssysteem eind 2019 ook tegen. Dit kan er toe leiden dat medewerkers die nog laag in een salarisschaal zijn ingedeeld andere keuzes maken.

Anderzijds wordt erkend dat er afspraken zijn gemaakt, zoals de sabbatical en het vaderschapsverlof, die voor de medewerkers positief zijn.

Communicatie

De Unie heeft jouw werkgever geïnformeerd over de uitslag, waarbij ook het belang om de individuele salarisgroei wel op een goed niveau te houden, onder de aandacht is gebracht. We hebben gevraagd om een evaluatie van het beoordelingssysteem. Het is belangrijk om te na te gaan of het systeem werkt zoals het door partijen bedoeld is.

Door het akkoord van de leden is het nieuwe sociaal plan en de nieuwe cao tot stand gekomen. Ook bij de andere vakorganisaties was de stemming positief.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid