De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Overleg cao en sociaal plan

29 mei 2020

De cao-onderhandelingen bij Aegon zijn nu formeel van start gegaan. Alle partijen hebben hun voorstellenbrief toegelicht in het overleg van donderdag 28 mei 2020. De voorstellenbrief van De Unie heb ik in overleg met de leden opgesteld, deze brief staat op de website van De Unie maar je kunt de brief ook hier lezen. De gezamenlijke voorbereiding op de cao-onderhandelingen blijkt voordelen te hebben. De cao-voorstellen van de verschillende partijen lijken soms veel op elkaar. Maar er zijn ook grote verschillen die nog een uitdaging gaan vormen.

Voorstellen van Aegon

Ook de werkgever heeft toegelicht wat ze willen bereiken met deze cao-onderhandelingen. Aegon heeft de wensen voor deze cao-onderhandelingen ingedeeld langs 5 thema’s.

In sommige thema’s zitten De Unie en Aegon al redelijk op een lijn of het zijn onderwerpen waarover we in paritaire werkgroepen al langer met elkaar spreken zodat we al naar gezamenlijke oplossingen hebben kunnen zoeken. Op andere thema’s echter, liggen de visies van De Unie en Aegon nog ver uit elkaar.

Hieronder geef ik de eerste reactie van De Unie naar aanleiding van het overleg van 28 mei 2020.

Thema huis op orde

De belangrijkste voorstellen van Aegon gaan over:

  • Harmoniseren van het loongebouw
  • Functiewaardering via Global grading
  • Uniforme arbeidsduur

Deze onderwerpen zijn het afgelopen jaar al veelvuldig besproken. Het is te verwachten dat cao-partijen het over deze onderwerpen eens kunnen worden. Een complicatie is dat de werkgever heeft voorgesteld om geen nieuwe bovenschaligheid in de toekomst te accepteren. Bij de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem blijkt vaak dat een deel van de functies lager gewaardeerd worden. De medewerkers in deze functies zouden dan het risico lopen dat ze salaris moeten gaan inleveren. Wat De Unie betreft is de uitspraak dat er geen nieuwe bovenschaligheid mag ontstaan, veel te breed.

Thema duurzame inzetbaarheid

Aegon stelt net als De Unie voor om omscholingstrajecten naar kansrijke sectoren te faciliteren. Ook het voorstel van de werkgever om duurzaam doorwerken verder te ontwikkelen is op zich positief. De Unie vindt het echter wel belangrijk dat de cao evenwichtig blijft en goede arbeidsvoorwaarden regelt voor alle leeftijdsgroepen.

Het voorstel om een persoonlijk opleidingsbudget in te richten is wat De Unie betreft geen verbetering. Bij de cao-onderhandelingen in 2018 is hetzelfde voorstel gedaan door Aegon. Dit is destijds door alle drie de vakorganisaties afgewezen omdat het een verslechtering is voor de medewerkers. De huidige opleidingsfaciliteiten van Aegon zijn beter.

Thema eigen regie op werk en privé

De voorstellen van Aegon met betrekking tot geboorteverlof (wet WIEG) en sabbatical verlof sluiten aan bij de voorstellen die De Unie heeft gedaan. De pilot onbeperkt verlof oogt sympathiek, maar het is nog onvoldoende duidelijk wat jouw werkgever hiermee wil bereiken.

Thema sociaal plan

De Unie vindt het cruciaal om overeen te komen dat het huidige sociaal plan verlengd wordt voor alle medewerkers. Niet alleen voor de collega’s die onder een reorganisatie als gevolg van Papillon hun baan kwijtraken zoals het voorstel van Aegon is. Als het voorstel van Aegon zou zijn dat het sociaal plan, met ingang van 1 juli 2022 aangepast moet worden, dan zou De Unie daarover kunnen onderhandelen. Maar de werkgever gaat uit van een wel erg grote stap achteruit in het sociaal plan.

Looptijd en collectieve salarisverhoging

De werkgever doet nog geen voorstel voor salarisverhoging in haar voorstellenbrief. De Unie heeft een structurele salarisverhoging van 3% voorgesteld, waarbij we uitgaan van een looptijd van 1 jaar.

Volgende vergaderingen

De volgende overlegdata zijn op 10, 22 en 29 juni 2020 vastgesteld. We hebben afgesproken om op 10 juni 2020 in ieder geval te onderhandelen over de onderwerpen, salaris, sociaal plan en onderwerpen uit de thema’s huis op orde en eigen regie werk en privé.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij telefonisch bereiken op 06-5252 2091 of stuur een e-mail naar inge.de.vries@unie.nl.

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid