De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: overleg cao en sociaal plan

08 april 2020

Op maandag 6 april 2020 heeft De Unie uitgebreid overleg gevoerd met Aegon, de andere vakorganisatie en een vertegenwoordiging van de centrale ondernemingsraad.

 

Overleg 6 april 2020

De bedoeling van het overleg was om vervolgstappen voor het cao-overleg af te spreken. Omdat de gebruikelijke vergaderingen nu niet mogelijk zijn, hebben we naar alternatieven gezocht. Het doel blijft om vóór 1 juli 2020 een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan af te spreken. We hebben thema’s geselecteerd die in kleinere werkgroepen voorbereid kunnen worden. Zodat wij bij hervatting van het overleg een vlotte start kunnen maken. Zo kunnen we het tijdsverlies beperken. Op 16 april hebben cao-partijen, als voorbereiding, gesprekken met deskundigen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Kader voor het overleg

De Unie vertegenwoordigt de leden in het overleg met Aegon. Daarom is het belangrijk dat ik een goed beeld heb van de mening van de leden. Daarvoor is een enquête opgesteld. Ook voor het overleg in werkgroepen is het immers belangrijk dat de mening van de leden van De Unie doorklinkt. Heb jij deze enquête al ingevuld? Zo niet, dan kun je dat hier doen.

Wat als er toch vertraging optreedt?

Voor de cao is wettelijk geregeld dat deze een jaar nawerkt. Mocht het niet lukken om vóór 1 juli 2020 een nieuwe cao af te sluiten, dan blijft de bestaande cao gelden. Dit heeft niet de voorkeur van De Unie. Eén van onze doelstellingen is een collectieve salarisverhoging af te spreken die op 1 juli 2020 ingaat. Dat wordt lastig als de cao pas op een later moment tot stand komt.

Voor het sociaal plan geldt de wettelijke nawerkingsregeling niet. Echter medewerkers vinden juist een actueel sociaal plan erg belangrijk, zeker in onzekere tijden. Toch hoeft het niet direct een probleem te zijn als er op 1 juli 2020 nog geen sociaal plan is. De grote adviesaanvragen zijn al ingediend en dat betekent dat de personele gevolgen van deze adviesaanvragen, afgehandeld moeten worden volgens de regels van het huidige sociaal plan. Ook voor de medewerkers die na 1 juli 2020 boventallig worden. Mocht Aegon na 1 juli 2020 nieuwe adviesaanvragen indienen, dan gaat De Unie uiteraard met Aegon in gesprek. Het kan niet zo zijn dat medewerkers boventallig worden zonder dat er in de opvang van de sociale gevolgen wordt voorzien. Ook de werkgever wekt de indruk dit netjes te willen regelen.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of informatie met De Unie te delen? Neem dan contact met de belangenbehartiger Inge de Vries op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid