De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon Group en Asset Management: Duidelijkheid over de komende onderhandelingen en meer

14 juni 2024

Met deze nieuwsbrief informeert Emanuel Geurts je over het overleg tussen vakorganisaties en HR Aegon van maandag 10 juni over de onderhandelingen, actualiteit, kwartaalresultaat en beloning van de CEO. Ook vraagt hij de leden om hun input op te geven voor de nieuwe cao!

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Duidelijkheid over de onderhandelingen

HR Aegon heeft ons duidelijkheid gegeven over de onderhandelingen. Er wordt na de zomer met de vakorganisaties onderhandeld en niet met de medezeggenschap. Dit kan in de toekomst mogelijk nog een nieuwe keuze worden maar daar heeft Aegon meer tijd en afstemming met de medezeggenschap voor nodig.

Aegon HR heeft eerder in een voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers uitleg gegeven over het verschil tussen een arbeidsvoorwaardenregeling met de ondernemingsraad en een cao met de vakorganisaties onderhandelen. In mijn vorige nieuwsbrief heeft de belangenbehartiger aan de leden gevraagd wat hun voorkeur heeft. De reacties daarop zijn glashelder. De voorkeur is er om de onderhandelingen met Aegon door de vakorganisaties te laten doen.

We starten woensdag 4 september 2024 met het presenteren van de voorstellenbrieven. Daarna volgen om de twee weken een onderhandeldag waarin we de onderwerpen gaan bespreken. Dit onder leiding van een externe begeleider/voorzitter en op een externe locatie. De huidige cao en sociaal plan lopen op 1 juli 2024 af en zolang er geen nieuwe zijn, werken deze door. De te maken afspraken gaan dan ook weer met terugwerkende kracht in voor de nog nader te bepalen duur.

Input gevraagd

Gelet op het feit dat de start kort na de zomervakanties is, wil de belangenbehartiger graag de input ontvangen voor de onderhandelingen. Hij ontvangt deze zo snel mogelijk via emanuel.geurts@unie.nl maar uiterlijk vóór maandag 26 augustus 2024.

Studieafspraken

In de huidige cao 2022-2024 waren er nog een aantal studieafspraken gemaakt waar AEN uitvoering aan heeft te geven. HR heeft hier in het overleg een presentatie over gegeven. De Unie heeft hier positief op gereageerd en HR complimenten gemaakt voor de uitwerking ervan. Alleen het punt pensioen staat nog open en daar brengt HR ons nog later van op de hoogte.

Korte updates

De verhuizing naar Schiphol per 1 januari 2025 loopt vijf maanden vertraging op. Het bouwen van trappen tussen de verdiepingen vraagt extra constructiemaatregelen. Dit betekent dat de locatie Den Haag nog even nodig is. Gelukkig is verlenging tot 1 juli mogelijk en blijven de faciliteiten daar ook beschikbaar.

De HR neemt in juli afscheid van Annemijn Snuif en Mark Thies, beide interim HR-adviseurs compensation & benefits, aangezien Bas Schoenmakers in dezelfde rol in dienst is getreden.

De bemensing van de bezwaarcommissie sociaal plan was nog een openstaand punt. Door de verkoop van Aegon Nederland moest deze voor AEN opnieuw worden ingevuld. Vanuit de werkgever zijn er twee zetels waarvan er één is vervuld en voor de andere nog wordt gezocht. De twee zetels vanuit werknemerszijde wordt vanuit beide OR’en met één persoon gedaan en vanuit de vakorganisaties door mij. De commissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretaris.

In september 2024 vindt de maand van de vakorganisaties plaats. Dit is ook de maand waarin de onderhandelingen beginnen. Nadere informatie hierover volgt nog op intranet en via een nieuwsbrief.

Q1 2024 en AVA

CEO Lard Friese heeft bij de presentatie van de cijfers Q1 2024 aangegeven dat Aegon inclusief Asset Management een sterke start heeft gemaakt in 2024 in de VS, UK en China. De financiële buffer groeit en het opkoopprogramma van eigen aandelen loopt volgens plan. Kijk het interview met CNBC er maar op terug CEO Lard Friese talks to CNBC about our 1Q 2024 Trading Update. (youtube.com).

Verder was woensdag 12 juni 2024 de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders (AVA) met op de agenda het remuneratiebeleid voor het bestuur voor de komende vier jaar. Wat opvalt is de flinke verschuiving van vast naar variabel loon als gevolg van een meer Angelsaksische oriëntatie en markt waarin Aegon Ltd. opereert nu ze Nederland verkocht hebben aan a.s.r. in 2023. De AVA is met alle agendapunten akkoord gegaan dus ook het nieuwe beloningsbeleid van de CEO.

Ik heb HR de vraag gesteld wat dit beloningsbeleid betekent voor het management en medewerkers. Het antwoord was dat er geen directe koppeling is en er ook per land moet worden gekeken. Mooi dat het bestuur weet waar ze aan toe zijn met hun salaris maar dat wil het personeel zelf ook graag!

Reactie en/of vragen?

Zijn er vragen of opmerkingen of wil je een reactie geven op dit bericht? Dit kan via emanuel.geurts@unie.nl en op 06-5252 2074.

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Update

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Knab verkocht aan BAWAG

Van a.s.r. kreeg De Unie het bericht dat het net overgenomen Knab van Aegon nu overgaat naar een Oostenrijkse bank BAWAG….

Word gratis lid