De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Een update

19 oktober 2022

In dit bericht informeer ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je over het afgelopen periodiek overleg, de cao & sociaal plan en pensioen. Kortom van alles wat. Donderdag 13 oktober 2022 is er bij Aegon periodiek overleg geweest. In dit overleg bespreken de vakorganisaties, HR en de COR de actualiteit bij Aegon en werken we aan de uitvoering van cao-afspraken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Talent Market Place

Bas van Helsdingen (HR) heeft ons uitgelegd hoe Aegon het instrument talent market place wil inzetten om de beschikbare klussen, mentoren en (tijdelijke) banen binnen het gehele Aegon-concern te koppelen aan de beschikbare capaciteit en vaardigheden van medewerkers. Het moet meer inzicht geven in de te volgen carrièrepaden, de interne mobiliteit bevorderen en behoefte aan tijdelijke capaciteit matchen. Vooralsnog gaat het om een pilot die begin 2023 start bij IT voordat deze later in 2023 Aegon-breed wordt ingevoerd.

Global Grading

Het project Global Grading is in afronding. De bezwaar- en beroepscommissies hebben bijna alle ingediende bezwaren en beroepen behandeld. Na fase 1 (herindeling door Korn Ferry) en fase 2 (conversie naar WTW Global Grades) hebben 108 medewerkers een bezwaar ingediend. Voor een aantal functies gold dat medewerkers hetzelfde bezwaar maakten. In het totaal ging het om circa 60 verschillende functies. De ingediende bezwaren kwamen vanuit AAM, Hypotheken, Aegon NL, Corporate Center, KNAP en TKP. Van deze 108 bezwaren is 47% toegewezen, 43% afgewezen, 9% on hold en 1% nog in behandeling. Er zijn drie beroepszaken ingediend bij de beroepscommissie waarvan er een is afgewezen en twee nog in behandeling zijn.

Cao en sociaal plan

De stand van zaken rondom de teksten van de nieuwe cao en het nieuwe sociaal plan is dat deze zijn opgesteld en becommentarieerd door alle partijen. De laatste aanpassingen op de tekst worden nu gedaan. Daarna gaan de teksten naar communicatie voor de opmaak en het vertalen in het Engels (3e en 4e week oktober). Dan vindt het vormgeven van cao en sociaal plan door een extern bureau plaats in de 1e en 2e week van november. Naar verwachting zal half november de communicatie van cao en sociaal plan via intranet van alle Aegon-entiteiten plaatsvinden.

Pensioen

De nieuwe Pensioenwet is momenteel in behandeldeling bij de 2e Kamer. Recent is bekend gemaakt dat de invoeringsdatum van 1 januari 2023 is opgeschoven naar 1 juli 2023. Vakorganisaties, werkgevers en de overheid hebben een website gemaakt om informatie te geven aan werknemer en werkgevers over pensioen. Je kunt alles vinden over het wetgevingsproces, de pensioencontracten en vragen & antwoorden op https://www.werkenaanonspensioen.nl/.

Contact

Ik ben per mail te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons service center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Update

Met deze nieuwsbrief informeren we over het overleg tussen HR AEN, De Unie en de andere vakorganisaties en de landelijke…

Knab verkocht aan BAWAG

Van a.s.r. kreeg De Unie het bericht dat het net overgenomen Knab van Aegon nu overgaat naar een Oostenrijkse bank BAWAG….

Aegon: Een update

In dit bericht is er aandacht voor het eerste gesprek tussen HR AEN en de vakorganisaties en voor de landelijke…

Word gratis lid