De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Cao-overleg gaat van start

26 mei 2020

 

In de afgelopen weken hebben de cao-partijen (De Unie, de andere vakorganisaties, de werkgever en de COR) zich gezamenlijk voorbereid op de start van de onderhandelingen voor de nieuwe Aegon-cao. Op een aantal onderwerpen zijn zaken verder uitgezocht en is informatie verzameld die helpt om de gesprekken straks te faciliteren.

Voorbereiding

We hebben bijvoorbeeld uitgebreid gesproken over duurzame inzetbaarheid (over het future fit ontwikkelplan, loopbaanchecks en het leerportaal), het sociaal plan, één uniforme arbeidsduur, harmonisatie van de twee loonlijnen die Aegon hanteert, de overgang naar een nieuw functiewaarderingssysteem, eigen regie (over onder andere thuiswerkregelingen en verlofmogelijkheden) en flexibel werk (gelijke behandeling van uitzendkrachten, zzp’ers et cetera versus vaste krachten). We hebben zo de onderhandelingen over deze onderwerpen in goed overleg kunnen voorbereiden. Maar er zijn nog geen afspraken gemaakt en partijen hebben nog geen standpunt ingenomen. De standpunten schrijven we op in een voorstellenbrief. Dan wordt ook duidelijk of we al goed naar elkaar geluisterd hebben of dat we op onderwerpen nog ver van elkaar af staan.

Voorstellenbrieven

Op 28 mei 2020 gaan de vakorganisaties en Aegon de voorstellenbrieven uitwisselen. Ieder van de partijen legt daarin vast welke onderwerpen men belangrijk vindt om te bespreken en hoe daar in grote lijnen over gedacht wordt. Die brieven vormen dan het startpunt van de gesprekken.

De voorstellenbrief van De Unie is opgesteld in overleg met de leden. Wij publiceren de brief op 28 mei 2020 op https://www.unie.nl/jouw-werkgever/aegon.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of informatie om te delen met De Unie? Neem dan contact met mij, belangenbehartiger Inge de Vries, op inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2 091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid