De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Cao en sociaal plan

04 maart 2020

Op 30 juni 2020 lopen zowel het sociaal plan als de cao van Aegon af. In circa vijf maanden, van februari tot en met juni, voert De Unie in een overzichtelijk proces de onderhandelingen. Het doel is om uiterlijk 30 juni 2020 een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan af te sluiten.

Fase 1 cao Aegon

Start met inspraak van alle medewerkers

In februari is een medewerkers-enquête uitgezet en zijn inspraaksessies georganiseerd op alle Aegon locaties. Dit is al een paar jaar gebruikelijk bij Aegon, de cao-onderhandelingen starten met een uitvraag aan alle medewerkers, zodat iedereen input kan geven. De enquête is door 44% van de medewerkers ingevuld, hierdoor hebben we een goed beeld gekregen van de mening van de medewerkers over de onderzochte onderwerpen. De samenvatting op hoofdlijnen is hier te lezen. De inspraaksessies waren interessant maar de opkomst viel, in vergelijking met vorige jaren, tegen.

Wat doen we met de opbrengst van deze fase?

Op dinsdag 3 maart 2020 heeft De Unie overleg met de werkgever om de opbrengst van de enquête en de inspraaksessies te evalueren. In dit overleg bespreken we hoe de uitslag van de enquête geïnterpreteerd wordt en we bespreken welke onderwerpen we meenemen naar het cao-overleg. Na 3 maart ontvangen de leden van De Unie een uitgebreid verslag van de enquête en de belangrijkste conclusies van de gezamenlijke cao-partijen.

Fase 2 cao en sociaal plan

De voorstellenbrieven

Alle partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen kunnen een voorstellenbrief schrijven. In de voorstellenbrief beschrijft De Unie wat zij wil bereiken voor de cao en het sociaal plan van Aegon. De Unie vindt het belangrijk om een voorstellenbrief te schrijven omdat hiermee de leden kunnen aangeven wat voor hen belangrijk is. De Unie baseert de voorstellenbrief op het arbeidsvoorwaardenbeleid van onze vereniging, de ontwikkelingen in de sector en de input van de leden.

Het arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie kun je hier lezen.

Wil je jouw input geven? Stuur mij, belangenbehartiger Inge de Vries, dan een e-mail, via inge.de.vries@unie.nl Ik hoor graag wat er mist in de cao en wat er belangrijk is in het sociaal plan.

Uiteraard neemt De Unie de opbrengsten van fase 1 ook mee in onze voorstellenbrief.

Een belangrijke ontwikkeling in de sector is de werkcode die door de meerderheid van de bedrijven in de verzekeringsbranche is ondertekend. De code heeft het doel het verschil tussen flexwerk en vaste arbeidsovereenkomsten te overbruggen.

Fase 3

Onderhandelingen voor cao en sociaal plan

De onderhandelingen over de cao en over het sociaal plan gaan daarna van start. Ook hierbij kun jij helpen. De Unie heeft de mogelijkheid om een van de leden een plaats te geven aan de onderhandeltafel. Heb jij daar belangstelling voor? Neem dan contact met mij op via onderstaande gegevens.

Fase 4

Stemming

De finale stap in het proces is de stemming door de leden. De Unie legt het onderhandelingsresultaat van de cao en van het sociaal plan voor aan de leden. De meerderheid van de leden bepaalt in deze fase of De Unie de nieuwe cao en het nieuwe sociaal plan ondertekent, of dat de onderhandelingen overnieuw moeten worden gedaan. Het lidmaatschap van De Unie geeft dan de leden dus daadwerkelijk invloed op de arbeidsvoorwaarden en op de voorwaarden waaronder Aegon de arbeidsovereenkomst mag beëindigen.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of informatie die je wilt delen met De Unie? Neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid