De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Verslag periodiek overleg Achmea 10 december 2020

23 december 2020

De Unie heeft op 10 december 2020 periodiek overleg gehad met Achmea. In dit periodieke overleg spreken we over actuele ontwikkelingen, we beoordelen de voortgang in de uitwerking van cao-afspraken. De Unie kan dit overleg ook gebruiken om zelf onderwerpen te agenderen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Agenda periodiek overleg

In het periodiek overleg van 10 december zijn de volgende onderwerpen besproken:

  1. Reorganisaties
  2. Pensioen
  3. TOP stand van zaken
  4. WaardeMakers

Reorganisaties

Door Achmea worden een groot aantal reorganisaties doorgevoerd. Veelal toch met personele gevolgen omdat collega’s boventallig worden omdat hun werk vervalt of verplaatst wordt naar een andere locatie. De volgende reorganisaties zijn momenteel actueel:

Divisie Zilveren Kruis

Onderzoek outsourcing verzekerdendeclaraties

Zorginkoop

Integratie Stafbureau en team Verantwoording

                 Verhuizingen door sluiting locatie Leusden

                 OIZ DF en ZK Cliëntenadministratie

Bestuursbureau

                Beëindigen Programma Klant Belang Centraal (KBC)

Centrale Dienstverlening (CDV)

                CDV 2020-10 FB Sluiting locatie Leusden

Divisie Schade & Inkomen (dS&I)

                Transitie Achmea Globalneth (AGN)

                Herinrichting P&PM Inkomen Collectief (beweging twee)

Divisie Achmea Pensioenservices

                Afbouw werkzaamheden team werkgevers

Betreft één van deze reorganisaties de afdeling waar jij werkzaam bent? Wellicht heb je dan juridische vragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met het Service Center van De Unie. Dit kan door een e-mail te sturen naar sc@unie.nl of bel via 0345-851 963.

Pensioen

Het pensioenoverleg van november 2020 heeft niet tot resultaten geleid. De huidige pensioenregeling wordt dus ongewijzigd voortgezet, wat natuurlijk prima is want in het verleden zijn goede afspraken gemaakt. Er zal hooguit sprake zijn van een kleine opbouwkorting in 2021. De huidige pensioenregeling loopt echter af op 31 december 2021. We hebben dus een jaar de tijd om een nieuwe pensioenregeling uit te onderhandelen. Deze onderhandelingen beginnen op 12 februari 2021.

TOP

Inmiddels twee jaar geleden is de nieuwe beoordelingssystematiek TOP ingevoerd. Destijds is afgesproken dat er een periode van drie jaar genomen zou worden om de cultuurverandering die voor deze werkwijze nodig is te begeleiden. Dit tweede jaar is de begeleiding anders verlopen dan gepland. Er wordt ook besproken of het nodig is de transitieperiode te verlengen. Voor De Unie is het belangrijk of Achmea objectief kan vaststellen dat de invoering van TOP succesvol is. Daarvoor is nog geen meetmethode ontwikkeld.

WaardeMakers

Ook over dit project zul je de komende tijd regelmatig informatie krijgen. Het project gaat drie tot vijf jaar duren en onderzoekt op welke terreinen Achmea strategisch moet ontwikkelen. De eerste fase van het project is praktisch afgerond, volgend jaar worden besluiten genomen waar Achmea in gaat investeren, waar winstgevende groei realiseerbaar is en welke besparingen mogelijk zijn.  

Volgende overleg

Het volgende periodiek overleg is op 7 januari 2021. We spreken dan over Toekomst van werken, het project dat Achmea voorbereidt voor de periode na de lockdowns. Hiervan zijn ook zaken onderdeel die de cao of personeelsregelingen raken. Onderdeel van het onderzoek zijn onder andere vermindering van het aantal werkplekken, aanpassing van de reiskostenvergoeding, verdeling werkzaamheden op kantoor of thuis, thuiswerkvergoeding, lease-regeling, en standplaatsbepaling. De uitslagen van de covid workforce pulse studies (die elke maand worden uitgezet) worden onder andere gebruikt als input voor het project Toekomst van werken.

Medezeggenschap

Veel van de ondernemingsraden bij Achmea zijn niet volledig bezet als gevolg van reorganisaties. Gelukkig zijn er steeds ook collega’s die bereid zijn plaats te nemen in een ondernemingsraad. De Unie krijgt regelmatig de vraag of wij toestemming willen geven aan de tussentijdse benoeming van een OR-lid. Maar ook of wij kandidaten hebben die de vacante vacatures kunnen invullen. De ondernemingsraden hebben een belangrijke rol bij Achmea en de kwalitatieve invulling van ondernemingsraden is erg belangrijk. Ben jij geïnteresseerd om in de toekomst zitting te nemen in een ondernemingsraad laat dit dan weten.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl.

 

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid