De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Verslag periodiek overleg 9 juli 2020

17 juli 2020

Communicatie 34-urige werkweek

Achmea heeft zich de afgelopen weken ingespannen om medewerkers te overtuigen van de positieve effecten van de 34-urige werkweek. In dit kader hebben de andere vakorganisaties op Achmeanet reclame mogen maken over de 34-urige werkweek. Het is verontrustend te lezen hoezeer er geen rekening wordt gehouden met de belangen van de Achmeawerknemers. De kritische geluiden, die echt wel ingebracht worden door de medewerkers,  lijken helaas noch bij Achmea, noch bij de andere vakorganisaties tot nadenken te stemmen. Dat is nadelig voor de organisatie en voor de werknemers van Achmea. De beste besluiten komen tot stand in een discussie waarin je elkaar scherp houdt. Die goede discussie wordt door Achmea afgehouden. De Unie heeft gevraagd om ook in een interview op Achmeanet de invoering van de 34-urige werkweek te kunnen belichten. Dit werd helaas door Achmea geweigerd.

Standpunt van De Unie inzake 34-urige werkweek

Rond de eeuwwisseling is Achmea overgestapt van een 40-urige naar een 36-urige werkweek. Destijds was er een redelijke consensus over deze stap omdat het voor medewerkers mogelijk werd om 4 x 9 uur te werken en omdat er een ruim beleid was om via Achmea Select 40 uur betaald te blijven werken. Hierdoor voelde het in ieder geval als een evenwichtige afspraak ondanks de financiële veer die medewerkers moesten laten. De parttimers waren destijds de groep medewerkers die zonder compensatie hun inkomen jarenlang stil hebben zien staan.

De teruggang van 40 uur naar 36 uur heeft goed in beeld gebracht welke functies in een kortere werkweek kunnen worden uitgevoerd en voor welke functies dit niet geldt. Met deze kennis wil Achmea nu bewust niets doen.

Bij veel afdelingen is het Achmea Select-beleid ruimhartig en werkt het systeem goed. Maar er zijn ook afdelingen waar het beleid is dat uitbreiding van de uren via Select niet aangevraagd mag worden. Dit is veelvuldig besproken met Achmea, het probleem wordt niet ontkend, maar Achmea blijft het probleem bij de medewerkers neerleggen.

Een nog weinig besproken nadeel van de 34-urige werkweek is de teruggang in de verdiencapaciteit. Rond de eeuwwisseling kon een gezin goed rondkomen van één Achmeasalaris. Dit is nu niet meer het geval. Om rond te komen heeft een modaal gezin nu twee salarissen nodig. Heb je maar één inkomen, omdat je er alleen voor staat, uit keuze omdat je kinderen als gezin zelf wilt opvoeden, of tijdelijk, dan heb je al snel een te krappe financiële basis. De DNB waarschuwt hier veelvuldig voor. Ook jonge medewerkers die nog aan het begin van hun carrière staan en daarom nog laag in de salarisschaal worden betaald, zitten vaak niet te wachten op meer vrije tijd maar hebben wel financiële armslag nodig.

De Unie steunt uiteraard ook de werknemers die wel blij zijn met de kortere werkweek bij Achmea. Het gaat De Unie erom dat medewerkers zelf inspraak moeten hebben bij deze ingrijpende wijzigingen.

De gesignaleerde problemen op het gebied van stijgende werkdruk, gebruik van Achmea Select, de maximale werkdag van 8,5 uur en het verminderen van de eigen regie zijn wat ons betreft niet opgelost. Als dit niet opgelost kan worden in de huidige cao-periode dan zal De Unie dit beleid moeten repareren bij de volgende cao-onderhandelingen.

Periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig overleg met Achmea. In dit overleg kunnen uiteenlopende onderwerpen worden besproken. Het laatste overleg heeft plaatsgehad op 9 juli 2020.

Jouw werkgever wil graag tijdig gaan spreken over het pensioen. Een voorbereidend overleg zal worden ingepland eind september/ begin oktober 2020.

Het nieuwe werken

Achmea is aan het nadenken hoe vanaf september 2020 kan worden gewerkt. Een langzame terugkeer naar kantoor wordt voorbereid. Vanuit De Unie wordt de nadruk gelegd op de goede ervaringen die nu zijn gedaan met thuiswerken. De omvang van Achmea maakt het onwaarschijnlijk dat op korte termijn weer alle medewerkers op kantoor werken. Dat is vanuit gezondheid en veiligheidsbelangen geen optie. Bovendien is het niet nodig, thuiswerken is een prima alternatief.

Pilot onbeperkt opleidingsbudget

In de cao is een afspraak gemaakt om een pilot uit te voeren naar de effecten van een onbeperkt opleidingsbudget. In dit kader heeft Achmea een aantal teams aangewezen die toegang krijgen tot circa 1.000 opleidingen die interessant zijn voor de werkzaamheden zoals deze bij Achmea worden uitgevoerd. De resultaten van deze pilot worden in het periodiek overleg gevolgd.

Agenda

Na de zomervakantie staan een aantal belangrijke ontwikkelingen in de planning:

  • Verder uitrol 34-urige werkweek
  • Duidelijkheid winstuitkering en variabele beloning 2020
  • Start pensioenoverleg

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of informatie die je wilt delen met De Unie? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Inge de Vries. Je kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid