De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: verslag periodiek overleg

09 april 2020

De Unie heeft maandelijks overleg met Achmea. Dit periodiek overleg is laatstelijk gehouden op 8 april 2020. Het was een korte virtuele vergadering. Er is voornamelijk gesproken over de gang van zaken.

Thuiswerken

Achmea heeft verdere maatregelen genomen om de thuiswerkende medewerkers te ondersteunen. Als voorbeeld wordt genoemd dat medewerkers makkelijk toegang krijgen tot een bedrijfspsycholoog en het ter beschikking stellen van apparatuur om arbotechnisch verantwoord te kunnen werken. Achmea is tevreden met het beleid om medewerkers met jonge kinderen in overleg met de leidinggevende de werkuren te laten bepalen. Achmea vindt dat leidinggevenden hier goed mee omgaan. We hebben ook stilgestaan bij de ongeveer 300 medewerkers die nog wel naar hun werklocatie moeten komen.

Agenda periodiek overleg

In het kader van het periodiek overleg hebben De Unie en Achmea over een aantal onderwerpen gesproken. De belangrijkste geef ik hieronder weer.

34-urige werkweek

De Unie heeft schriftelijk de bijdrage vanuit onze organisatie ingediend. De brief kun je hier lezen.

De planning van Achmea om in Q2 personeelsbijeenkomsten over de 34-urige werkweek te organiseren is nog niet uitgewerkt. Als daar informatie over komt dan zal De Unie hierover berichten.

Sociaal plan

 • Het bestaande sociaal plan loopt af op 31 december 2020. Dit sociaal plan is verlengd met 18 maanden tot 30 juni 2022. Er was een kleine aanpassing nodig. De definitie van het begrip Ingrijpend Gewijzigde Functie was niet meer in overeenstemming met de UWV-regels. We hebben daarom deze definitie aangepast. De Unie gaat ervan uit dat de leden akkoord kunnen gaan met deze aanpassing die geen directe gevolgen heeft voor de medewerkers. Zijn er vragen, neem dan contact met mij op.
 • De Unie heeft aandacht gevraagd voor de veranderende arbeidsmarkt. In het sociaal plan is een heel korte periode tussen het moment waarop je boventallig wordt en het moment van je feitelijke ontslag. Dit is afgesproken eind 2016 toen de arbeidsmarkt nog heel gunstig was. Ook de verlenging is afgesproken toen de arbeidsmarkt nog goed was, december 2019. De situatie is echter ingrijpend veranderd. De Unie wil graag dat Achmea ook de boventallige collega’s tegemoetkomt. Achmea zou bijvoorbeeld meer tijd kunnen geven om een andere baan te vinden. Op dit moment zijn er nauwelijks vacatures, omscholingstrajecten worden uitgesteld en alle netwerkgesprekken worden afgezegd. Achmea heeft nog niet gereageerd op het voorstel van De Unie om ook voor het sociaal plan een corona-aanpassing door te voeren.
 • De Unie maakt zich ook zorgen over de reorganisaties die Achmea nog steeds voortzet. Op dit moment is het niet goed mogelijk om goed uitgebalanceerde besluiten te nemen. De Unie pleit voor een voorlopige stop op nieuwe reorganisaties. Bij andere bedrijven spreken wij dit ook af. Achmea wil de al aangekondigde reorganisaties wel doorzetten, ook als de adviesaanvraag nog niet is ingediend. Er is wel een stop op de ontwikkeling van nieuwe plannen voor reorganisaties. De Unie zou graag nog een stap verder gaan, in het belang van de werknemers, maar ook in het belang van de organisatie.


  Pensioenregeling

  Achmea gaat ervan uit dat cao-partijen in juni van dit jaar kunnen starten met het overleg over een nieuwe pensioenregeling.

  TOP

  Dit onderwerp wordt in het periodiek overleg van de maand juni van dit jaar op de agenda gezet.

  Contact

  Zijn er vragen over de aangekondigde reorganisaties of over dit bericht? Of is er iets om met ons te delen? Neem gerust contact op met mij via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid