De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Positie van De Unie bij invoering verplichte 34-urige werkweek

20 februari 2020

Om de huidige situatie binnen Achmea met elkaar te bespreken, nodig ik, belangenbehartiger Inge de Vries, de leden graag uit voor een ledenvergadering. De Unie heeft de Achmea-cao niet ondertekend, dit is een uitzonderlijk situatie. Het is ongebruikelijk dat de voorstellen van de werkgever zo ongunstig waren voor delen van de medewerkers dat dit tot een afwijzing heeft geleid. De Unie wil de leden graag een toelichting geven op het onderhandelingsproces. En we willen de leden natuurlijk in staat stellen om vragen te stellen. Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, onze coördinator arbeidsvoorwaarden (Erwin Rog) en de manager strategie en beleid (Bart Willems) zullen samen met mij aanwezig zijn.

De ledenvergaderingen staan gepland op:

Datum            9 maart 2020                            10 maart 2020

Locatie           Apeldoorn                                  Tilburg

Tijdstip          17.00 tot 19.00 uur                   17.00 tot 19.00 uur

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. De exacte locatie maken we nog bekend.

Waarom deze ledenvergadering?

De cao 2020 is door De Unie niet getekend, één van de belangrijkste reden voor de meerderheid van de leden om de cao af te wijzen was de invoering van de 34-urige werkweek. De Unie vindt het belangrijk om de leden uit te leggen hoe dit tot stand is gekomen, en welke consequenties de werkgever hieraan verbindt. Ook willen we bespreken hoe De Unie in 2020 en 2021 vorm en inhoud kan geven aan de arbeidsvoorwaarden binnen Achmea.

Wat is de aanleiding?

Het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao, inclusief de invoering van een 34-urige werkweek, is door de leden van De Unie afgewezen. Natuurlijk hebben wij aan Achmea gecommuniceerd dat wij, in het belang van de leden, op een constructieve manier betrokken willen blijven bij het overleg inzake de invoering van de 34-urige werkweek. Achmea heeft laten weten dat De Unie uitgesloten wordt van deelname aan het overleg over de invoering van de 34-urige werkweek. Wij vinden dit teleurstellend en niet passen binnen de huidige arbeidsverhoudingen.

Hoe nu verder?

De Unie laat de leden uiteraard niet in de steek. Wij zullen vanzelfsprekend blijven aandringen op volwaardige deelname aan het arbeidsvoorwaardelijk overleg binnen Achmea. Nu mogen we voor een deel wel meepraten en voor een deel niet. Samen met de Unie-leden willen wij werken aan een goede oplossing waarbij De Unie de belangen van de leden kan blijven behartigen zoals je van ons gewend bent.

Wat kan een Unie-lid doen?

Zijn er collega’s die belanghebbende zijn bij de invoering van de 34-urige werkweek? Nodig ze dan uit om De Unie te volgen: www.unie.nl/volg-de-unie. Hierdoor vergroten wij ons bereik, krijgen wij meer inhoudelijke argumenten om een weloverwogen en gedragen standpunt te kunnen innemen en worden de medewerkers geïnformeerd over de arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen binnen Achmea!

Deel leden De Unie wel akkoord

Een derde deel van de leden heeft aangegeven wel akkoord te kunnen gaan met de cao. De ledenvergadering op 9 of 10 maart gaat ook deze Unie-leden aan.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of is er informatie met De Unie te delen? Neem dan contact met de belangenbehartiger op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid