De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Pensioen en periodiek overleg

26 november 2020

Besluitvorming pensioen

Zoals aangegeven in het bericht van De Unie van 11 november 2020 heeft De Unie gesproken met Achmea over jouw pensioenregeling. De huidige pensioenafspraak loopt af op 31 december 2021. Achmea had de vakorganisaties verzocht om de pensioenregeling tussentijds aan te passen en de aangepaste pensioenregeling te verlengen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Door De Unie is serieus nagedacht hoe wij kunnen meewerken aan dit verzoek omdat wij zeker mogelijkheden zagen om een aanpassing door te voeren die zowel voor medewerkers als voor werkgever voordelig zou uitpakken. Helaas bleken de beide andere vakorganisaties niet bereid om mee te werken aan een tussentijdse wijziging van de pensioenregeling. Het continueren van de bestaande pensioenregeling was ook voor De Unie acceptabel.

Het eindresultaat van het overleg is dat je pensioenregeling blijft zoals deze nu is, tot en met 31 december 2021. In de loop van 2021 starten partijen met de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling, deze nieuwe regeling moet ingaan op 1 januari 2022.

Het blijft mogelijk dat het pensioenfonds voor het jaar 2021 een kleine opbouwkorting moet doorvoeren. Dit is afhankelijk van de rente op datum 31 december 2020. Mocht deze opbouwkorting noodzakelijk zijn dan ontvang je hierover informatie in januari 2021.

Periodiek overleg november 2020

Wij spreken regelmatig met Achmea over uiteenlopende zaken. In dit periodiek overleg kan De Unie ook zaken aan de orde stellen die voor onze leden van belang zijn. Heb jij onderwerpen voor het periodiek overleg van 10 december 2020, neem dan contact met mij op.

Werkstroom waardecreatie

De effecten van de werkstroom waardecreatie, waarmee Achmea groeimogelijkheden wil ontwikkelen, zijn onderwerp van gesprek. Deze nieuwe werkstroom is recent gestart, op dit moment zijn er geen ontwikkelingen voorzienbaar.

Reorganisaties

De Unie bespreekt met Achmea de sluiting van de locatie in Leusden per juli 2021. De werknemers kunnen hun werk volgen naar de nieuwe locatie.

Een tweede onderwerp is het onderzoek naar mogelijkheden om de declaratieverwerking van Zilveren Kruis uit te besteden. Dit kan bij Achmea leiden tot een verlies van banen.

Word jij geraakt door een reorganisatie? Dan kun je contact opnemen met ons. Wij beantwoorden je vragen of staan je bij met juridisch advies en juridische bijstand via 0345-851 963 of sc@unie.nl.

Toekomst van werken

Achmea gaat ervan uit dat ook in de toekomst een groter deel van de werkzaamheden niet meer op kantoor zullen worden uitgevoerd. In de gesprekken heeft De Unie eerst gefocust op de thuiswerkvergoeding. De Toekomst van werken betreft echter een veel breder terrein. Ook het stimuleren van sociale contacten en vitaliteit in de situatie van thuiswerken valt hieronder. Ook moeten we waarschijnlijk aandacht gaan besteden aan bijvoorbeeld de standplaatsbepaling.

MBO 2020

Achmea heeft de uitslagen van het Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek 2020 gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek zijn volgens jouw werkgever overwegend positief. Slechts het onderwerp bevlogenheid scoort iets lager dan in het voorafgaande jaar.

Medezeggenschap

De Unie ontvangt regelmatig bericht dat één van de ondernemingsraden vacatures heeft en daarom contact zoekt met geïnteresseerde kandidaat-leden. Ben jij hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. Op het moment dat de ondernemingsraad van jouw bedrijfsonderdeel vacatures heeft kunnen wij jou aanmelden.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie om met ons te delen? Neem dan contact op via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of bel of app naar nummer 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid