De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: De Unie tevreden over resultaat besprekingen sociaal plan

13 juni 2024

Na onze oproep in de laatste ledeninfo hebben veel leden ons laten weten in principe voorstander te zijn van het verlengen van het oude sociaal plan. Dit sociaal plan eindigt op 1 juli aanstaande. Afgelopen weken zijn we met Achmea daarover in gesprek geweest. Het goede nieuws is dat we inmiddels een onderhandelingsresultaat hebben bereikt.

Het resultaat

De tekst van het onderhandelingsresultaat kun je hier lezen. De looptijd van het nieuwe sociaal plan is 2 jaar en in grote lijnen blijft het sociaal plan (zoals de afspraken omtrent herplaatsing en de vergoeding bij ontslag) dus ongewijzigd.

De wijzigingen

Naast een aantal (niet inhoudelijke) tekstuele wijzigingen is afgesproken dat de pilot Pluspool wordt verlengd, dat het boventalligheidsbudget ruimer besteed kan worden (All You Can Learn) en dat de reistijd in geval van standplaats iets wordt aangepast.

Bij dat laatste onderwerp hebben we best lang stilgestaan en hebben we een acceptabel compromis bereikt. De oude afspraak ging uit van een grens van 90 minuten enkele reis op basis van openbaar vervoer. In principe blijft dit ook zo. Nieuw is wel dat als de reistijd berekend op basis van het openbaar vervoer langer wordt dan 90 minuten, er dan gekeken wordt met welk vervoermiddel de medewerker daadwerkelijk reist. Reist de medewerker nu met het openbaar vervoer, dan bestaat de keuze om het werk te volgen of gebruik te maken van het sociaal plan. En reist de medewerker nu met de auto en de reistijd per auto neemt niet toe, dan bestaat die keuze niet en volgt de medewerker in principe het werk naar de nieuwe standplaats. Hiermee is deze bepaling uit het sociaal plan iets aangescherpt, zonder dat medewerkers er in de praktijk nadeel van ondervinden.

Als laatste gaan we tijdens de looptijd van het sociaal plan verder onderzoek verrichten naar het verbeteren van de doorstroom van medewerkers ter voorkoming van boventalligheid.

Tevreden

Het bereikte resultaat komt overeen met de wens van veel van onze leden om het bestaande sociaal plan zoveel mogelijk ongewijzigd te verlengen. Daarom hebben we het onderhandelingsresultaat met een positief stemadvies aan onze leden voorgelegd.

Leden van De Unie zijn in de gelegenheid om tot en met 27 juni aanstaande hun stem uit te brengen. Zij hebben hier apart een bericht over ontvangen.

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Huug Brinkers, via huug.brinkers@unie.nl of bel 06-5252 2077.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid