De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ABN AMRO: verslag periodiek overleg januari 2020

04 februari 2020

In januari was er weer periodiek overleg tussen de bank, De Unie en de andere vakorganisaties. Een aantal onderwerpen is aan de orde gekomen.

Hieronder een korte samenvatting van de besproken punten.

Uitspraak aftopping stimuleringsregeling oude sociaal plan

Nadat de rechtbank een uitspraak had gedaan ten nadele van de bank is de bank in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft nu bij vervroeging uitspraak gedaan in deze kwestie. Het oordeel van de Raad luidt dat het hof Amsterdam te “smal” én onvolledig heeft getoetst. En de zaak is nu verwezen naar het hof Den Haag. Het hof Den Haag zal opnieuw toetsen of het door de aftoppingsregeling gemaakte onderscheid objectief gerechtvaardigd is of niet. We zullen deze uitspraak moeten afwachten.

Salarisgroei binnen de schaal

Bij dit onderwerp heeft de bank nog eens benadrukt dat het geen beoordelingssysteem is. Het gaat om gedrag en ontwikkeling. Er is geen trend te zien dat de iedereen eenzelfde percentage krijgt.

Duurzaam veranderen

Bij I&T is een traject duurzaam veranderen ingezet. De Unie heeft gevraagd om hier meer inzicht in te krijgen. De medewerkers krijgen een opleidingspakket en gaan hiermee aan de slag. Zo maken zij zich klaar voor andere functies. De Unie heeft gevraagd naar de kosten. Ook willen we graag inzicht in hoe de medewerkers dit ervaren. En of het iedereen lukt. Ervaring hiermee? Laat het ons weten.

Loopbaanscan

Om zicht te krijgen op competenties, ambities en arbeidsmarktpositie, kun je een loopbaanscan doen bij De Unie. Klik hier om er meer over te lezen. In Talent2Grow staat ons aanbod en kun jij je direct inschrijven. Voor vragen en opmerkingen kun je ons bereiken op loopbaanscan@unieconsultancy.nl en 0345-851 256 of laat een  terugbelverzoek achter als je meer wilt weten!

Kaderledengroep

Voor onze kaderledengroep zijn we op zoek naar versterking. De kaderledengroep bestaat uit gemotiveerde leden die op gezette momenten samenkomen om te discussiëren over ontwikkelingen binnen de bank, de arbeidsvoorwaarden en cao-vorming. De kaderledengroep signaleert zaken die in de bank spelen en bespreekt dit met mij. Die informatiepositie is belangrijk tijdens de regulier overleggen tussen de bank en de vakorganisaties. Anderzijds vraag ik kaderleden om onderwerpen te peilen bij collega’s binnen de bank. Als jij interesse hebt, of als je een collega kent die wellicht interesse heeft, laat dit dan weten. We gaan heel graag het gesprek aan. Kaderleden dienen natuurlijk lid van De Unie te zijn, maar kunnen dit ook nog worden!

Contact

Voor vragen en opmerkingen over collectieve zaken bij de bank kan je mij, belangenbehartiger Harma Pethke, bereiken op 06-5252 2056 en harma.pethke@unie.nl. Voor individuele ledenzaken is mijn collega Raja Boes op raja.boes@unie.nl of 06-5252 2065 het aanspreekpunt.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid