De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ABN AMRO: Update pensioen

17 januari 2024
ABN AMRO

Vooruitlopend op de cao-onderhandelingen die 29 januari beginnen, hebben de bank en de vakbonden afgesproken dat collega’s vanaf 1 januari 2027 pensioen opbouwen via een solidaire premieregeling. Gezien de tijdslijnen zijn de bank en de vakbonden, op verzoek van het ABN AMRO Pensioenfonds, dit nu overeengekomen, voordat de gesprekken over cao zijn gestart.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Er geldt een nieuwe wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023. De bank en de vakbonden moeten voor uiterlijk 1 januari 2025 een nieuwe pensioenregeling afspreken. Vervolgens heeft het ABN AMRO Pensioenfonds twee jaar de tijd om de nieuwe pensioenregeling in te voeren.

De bank en de bonden zijn wettelijk verplicht om een transitieplan op te stellen waarin alle afspraken over de nieuwe pensioenregeling en de overgang daarnaartoe worden vastgelegd. In het transitieplan worden alle afspraken uitvoerig gemotiveerd en voorzien van berekeningen en vele details. In de cao wordt de nieuwe pensioenregeling vastgelegd. De gesprekken hierover starten deze maand. Wij spreken dan over de verdere invulling van de solidaire premieregeling, waaronder het nabestaandenpensioen, hoe om te gaan met de al opgebouwde pensioenen en compensatie, mochten collega’s erop achteruit gaan.

Wat blijft hetzelfde?

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat werkgevers en werknemers gezamenlijk pensioen opbouwen. En dat wij financiële risico’s met elkaar delen. De werkgevers en de werknemers leggen premie in, de pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Hoe werkt het nu?

Op dit moment heeft de bank een uitkeringsregeling, waarin een pensioenuitkering wordt toegezegd. Dit is dus een bepaalde mate van garantie, waardoor pensioenfondsen nu flinke buffers moeten aanhouden. Op dit moment heeft de bank een goede pensioenregeling voor onze collega’s. Met een solidaire premieregeling verwachten bank en de vakbonden deze goede regeling voort te kunnen zetten binnen het nieuwe pensioenstelsel.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2027 gaat iedereen pensioen opbouwen via een solidaire premieregeling. Dit betekent dat collega’s een aandeel krijgen in een collectief belegd pensioenkapitaal (pensioenpot). De pensioenpremie komt grotendeels in ieders pensioenspot terecht en is voor alle leeftijden procentueel gelijk. Deze solidaire premieregeling lijkt veel op de huidige pensioenregeling, behalve dat pensioenfondsen minder grote buffers hoeven aan te houden. Daardoor kunnen zij de pensioenen sneller verhogen als het economisch meezit. Maar de pensioenen kunnen ook lager worden als het economisch tegenzit. Een slimme solidariteitsreserve zorgt ervoor dat de kans dat pensioenen gekort worden, zeer klein is.

Wij houden de leden op de hoogte van de voortgang.

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kun je de belangenbehartiger Harma Pethke mailen op harma.pethke@unie.nl

Gerelateerde berichten

ABN AMRO: Witboek aangeboden

In totaal hebben er 4.178 collega’s een persoonlijk bericht achtergelaten in het Witboek. Wij vinden dit een hele goede opkomst….

Word gratis lid