De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ABN AMRO onderhandelingsresultaat bereikt, leden kunnen stemmen

21 juni 2024

In de afgelopen periode hebben we onderhandeld over een nieuwe cao. Ook de kaderleden waren aanwezig in de zijkamer en aan de onderhandelingstafel. In de vroege ochtend van 20 juni hebben we een resultaat bereikt. We leggen dit resultaat ter stemming aan de leden met een Compleet of extra lidmaatschap voor. Hieronder vind je de hoofdlijnen van het resultaat en kunnen de leden hun stem uitbrengen.

Word gratis lid!

 

Loon en Looptijd

  • De cao heeft een looptijd van twee jaar, te weten van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026;
  • Een structurele loonsverhoging van 6% op 1 juli 2024;
  • Een waarderingspremie in maart van 2.5-5% tenzij er sprake is van onvoldoende functioneren. Deze waarderingspremie is een jaarlijks terugkerende afspraak en geldt voor alle medewerkers, ook als je aan het einde van de schaal zit;
  • De groei in de schaal wordt per 1 april een vaste groei van 2,5% per jaar en is niet meer afhankelijk van je functioneren;
  • Een structurele loonsverhoging van 3.75% op 1 juli 2025;
  • Een extra vrije dag op de dag na Hemelvaart;
  • Het sociaal plan wordt ongewijzigd verlengd tot 1 juli 2026.

Je kunt hier het hele resultaat nalezen.

Partijen hebben ook een one-pager gemaakt met nog een extra toelichting op het resultaat.

Het onderhandelingsresultaat uitgelegd in 6 minuten:


Kun je deze video niet zien? Klik dan hier

Pensioen

In de afgelopen maanden is er overlegd over jouw nieuwe pensioen. Dit naar aanleiding van de Wet Toekomst Pensioenen. Hierbij waren ook de pensioendeskundigen van de vakbonden aanwezig. Er is gekozen voor de solidaire premieregeling die vanaf 1 januari 2027 zal gelden. Daarnaast is vanaf 1 januari 2025 een pensioenpremie van 30% afgesproken voor de komende vijf jaar. In het resultaat kun je alles nalezen.

Hier kun je onze vorige pensioenbrief lezen met uitleg over de nieuwe regeling.

Stemmen

We hebben lang onderhandeld over veel onderwerpen. Niet alle onderwerpen zijn binnengehaald andere wel. Uiteindelijk zijn we elkaar toch genaderd en hebben een resultaat kunnen bereiken. Het is pas echt een akkoord als de leden hun stem hebben uitgebracht. Dus het woord is aan de leden! Zij kunnen stemmen tot en met vrijdag 5 juli, 12.00 uur.

Ben je nog geen compleet of extra lid en wil je ook meestemmen? Word dan nu nog gratis lid!

Word gratis lid!

 

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht dan kun je de belangenbehartiger Harma Pethke bereiken via Harma.Pethke@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid