De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ABN AMRO onderhandelingen in impasse

01 juli 2021

Op dinsdag 29 juni hebben we voor de 5e keer met de bank gesproken over de cao en het sociaal plan. Ondanks de wens en hoop van sociale partners om flinke stappen naar een eindresultaat te maken, is de uitkomst helaas dat we in een impasse zitten.  De Unie en de andere bonden zitten op één lijn. Reden waarom wij allen teruggaan naar onze leden om te horen hoe onze leden tegen het bod van de bank op de cao en het sociaal plan aankijken.

Ontvang jij onze ABN AMRO nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

We nemen jou en jouw collega’s daarom graag wat uitgebreider en inhoudelijker mee in de verschillende standpunten. Omdat dit een belangrijk moment is in de onderhandelingen willen we ook graag jouw mening over de huidige stand van zaken, zodat we na de vakantie met een stevig mandaat de gesprekken kunnen voortzetten. Stuur jouw mening per e-mail naar harma.pethke@unie.nl.

Sociaal plan

Factor vertrekregeling
Onze leden geven aan dat een ongewijzigd sociaal plan en daarmee handhaving van de factor 2,3 een prioriteit is. ABN AMRO heeft in eerste instantie voorgesteld om de factor terug te brengen naar 1,7. Inmiddels is de bank daarop teruggekomen en meent dat een versobering naar factor 2 te rechtvaardigen is.

Reistijdbepaling bij standplaats wissel
ABN AMRO wenst de reistijdbepaling bij standplaatswissel grotendeels te schrappen. We zijn bereid om met elkaar te kijken of het nodig is om voor bijzondere gevallen hoofdstuk 7 buiten werking te stellen. Denk aan de standplaatswijzigingen/verhuisbewegingen rondom de hoofdkantoren in Amsterdam. Op het voorstel van de bank om de reistijdbepaling voor iedereen vanaf schaal 7 te schrappen, hebben wij negatief gereageerd.

Opstapregeling
Tot slot ligt er het voorstel van de bank om in de opstapregeling op te nemen, dat het mogelijk is om in de vaststellingsovereenkomst een relatiebeding op te nemen. Dat is voor ons niet bespreekbaar. Er is geen enkele noodzaak om op collectief niveau een relatiebeding af te spreken voor individuele gevallen.

 Loonontwikkeling

Structurele cao-verhoging

Hier kunnen we kort over zijn. Als wij instemmen met de factor 2 bij het sociaal plan, dan is de bank bereid om een cao met 0% loonsverhoging overeen te komen. De looptijd wordt daarbij op twee jaar gesteld. Dus: 2 jaar een nullijn. Het huidige voorstel is daarom onbespreekbaar.

Werken en reizen na corona

Thuiswerkvergoeding

We zijn in gesprek over een vaste thuiswerkvergoeding voor iedereen, De bank stelt voor om deze vaste thuiswerkvergoeding te baseren op € 2,- per dag, conform het Nibudadvies. Als basis voor de berekening wordt uitgegaan van 60% thuiswerken en 40% op kantoor gedurende 47 werkweken per jaar. Daarmee kom je op een vaste netto thuiswerkvergoeding, dus ongeacht hoe vaak je in de praktijk thuiswerkt, van € 23,50 per maand.

Reiskostenvergoeding
Vergoeding van reiskosten voor werkdagen op basis van gebruik, met een maximum van 40 kilometer woon-werkverkeer. Met daarbij de optie om te kiezen voor een OV-jaarkaart of een elektrische leaseauto (alleen vanaf 15.000 zakelijk kilometers per jaar, exclusief woon-werkverkeer).

Het vervoersbudget voor schaal 12 en hoger komt te vervallen vanaf volgend jaar maar blijft behouden voor collega’s die dit tot dan toe ontvangen. Dit geldt ook voor die collega’s die op dit moment in een ontwikkeltraject naar schaal 12 zitten, maar daar pas op of na 1 januari 2022 in geplaatst worden.

Kortom: Op de belangrijkste onderwerpen komen we op dit moment niet tot overeenstemming met de bank. Dit geldt met name voor het sociaal plan en loonontwikkeling. Ook op andere belangrijke onderwerpen zien wij op dit moment nog onvoldoende positieve ontwikkelingen. We zien dat met het huidige pakket zoals de bank het voorstelt, onvoldoende waardering wordt uitgesproken voor haar medewerkers. Kostenbesparingen lijken op alle onderwerpen de belangrijkste drijfveer en niet het door ontwikkelen van eerlijke en stimulerende arbeidsvoorwaarden. Voor nu hebben we de bank laten weten dat wij graag in gesprek blijven maar dat wij op basis van de huidige voorstellen op dit moment onvoldoende aanknopingspunten zien om voor de zomer verder te praten.

Wat is jouw mening?

Het eerstvolgende gesprek staat gepland op 8 september. De input van de leden is van belang en nemen wij mee naar dat gesprek. Vanwege de zomervakantie krijg je niet direct een reactie, maar alle opmerkingen worden meegenomen. Mail je mening, idee, of opmerking naar harma.pethke@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid