De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ABN AMRO: cao-resultaat behaald

07 oktober 2022
ABN AMRO

Gisteravond hebben cao-partijen een resultaat kunnen afspreken voor een nieuwe cao. We hebben tot diep in de nacht met elkaar gesproken.

Zoals je weet was het vorige eindbod door de leden afgewezen. De bank heeft daarop het eindbod van tafel gehaald. Van daaruit zijn we weer opnieuw begonnen met de onderhandelingen dus al onze voorstellen lagen weer op tafel. Ook de kaderleden zaten weer aan tafel en in de zijkamer. Het was een mix van formeel en informeel onderhandelen. Ook hebben we gesproken over het gevoel van waardering en erkenning van de medewerkers.

Uiteindelijk zijn we gekomen tot het volgende resultaat. We hadden wellicht iets meer verwacht, maar kwamen ook tot de conclusie dat dit voor de bank wel het uiterste was.

  • Per 1 oktober 2022 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 4%.
  • Per 1 juli 2023 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 2,5 %.
  • Alle collega’s die op 1 november 2022 in dienst zijn ontvangen bij hun loon over november 2022 een éénmalige uitkering van maximaal € 2.000,- bruto. Dit bedrag wordt naar rato aangepast bij een arbeidsduur van minder dan 36 uur. Als het dienstverband niet de volledige periode van juli tot en met november 2022 duurde, wordt dit bedrag naar rato aangepast. Deze afspraken gelden ook voor uitzendkrachten.
  • 5 mei als vaste vrije dag.
  • Vaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 verhoogd van € 2,- naar € 3,- per thuiswerkdag

Breng je stem uit

Na veel uitwisselen van argumenten is dit het resultaat wat is bereikt. We zien dat de inflatie en hoge gas- en elektraprijzen nu al gaan spelen voor medewerkers. In het eerste jaar van de cao zit daarom de éénmalige van € 2.000,- bruto en de 4% structureel. Hoe de inflatie zich zal ontwikkelen in de toekomst weten we nog niet. En op 5 mei kun je nu ieder jaar de vrijheid vieren.

Het woord is nu aan de leden. Zij kunnen stemmen tot 21 oktober, 12.00 uur.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid