De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ABN AMRO: Cao de stemmingsuitslag is bekend

09 juli 2024

De stemperiode is gesloten en de stemmen zijn geteld. Er was een hoge opkomst bij de stemming en 63% van de leden heeft ingestemd met het resultaat. Daarmee is de nieuwe cao met een looptijd van twee jaar een feit geworden. We zien ook dat er veel opmerkingen met ons worden gedeeld over de inhoud van de afspraken, zowel positief als kritisch. Wil je meer weten over de afspraken voor de nieuwe cao of de opmerkingen die er zijn gemaakt op het resultaat? Lees hieronder verder.

Word gratis lid!

 

De opmerkingen van de leden

Veel leden hebben bij hun stem een opmerking geplaatst. Dat het akkoord niet volledig omarmd wordt, past bij het proces dat we hebben doorlopen. Het waren pittige onderhandelingen waarbij we ook hulp van onze leden werkzaam bij ABN AMRO hebben ingeroepen onder andere door middel van een witboek en het invullen van meerdere enquêtes.
We hebben tijdens de onderhandelingen het uiterst haalbare voor alle partijen in een akkoord opgenomen waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met alle gedeelde belangen. De meerderheid van onze leden heeft hier uiteindelijk mee ingestemd en was positief over het resultaat. We hebben veel complimenten op dit proces en het resultaat ontvangen, waarvoor dank.

Kritische kanttekeningen

Er zijn ook kritische kanttekeningen meegegeven. Zo vindt een deel de salarisverhoging nog niet toereikend, waarbij voornamelijk wordt gewezen op de afspraken bij vergelijkbare financiële instellingen en de achteruitgelopen koopkracht. Er zijn zorgen uitgesproken over de pensioenregeling, met name over de hoogte en de stabiliteit van toekomstige pensioenen. We lezen ook terug dat de waardering niet wordt gevoeld in combinatie met de werkdruk die wordt ervaren. Terwijl anderzijds ook de zorgen worden herhaald over de objectiviteit en eventuele oneerlijke inzet van de waarderingspremie. Dit is een greep uit veel voorkomende opmerkingen, maar we zullen alle opmerkingen volledig analyseren.

We nemen deze kritische opmerkingen, onder andere die over de waarderingspremie mee naar de periodieke overleggen en zullen hierover communiceren. Daarnaast moeten wij nog terugkomen op de vragen van onze leden over de loondoorbetaling bij ziekte voor gevallen die al lopen. We wachten nog op een reactie van de bank hierop.

Hoofdlijnen van de nieuwe afspraken:

  • De cao heeft een looptijd van twee jaar, te weten van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026;
  • Een structurele loonsverhoging van 6% op 1 juli 2024;
  • Een waarderingspremie in maart van 2,5-5% tenzij er sprake is van onvoldoende functioneren. Deze waarderingspremie is een jaarlijks terugkerende afspraak en geldt voor alle medewerkers, ook als je aan het einde van de schaal zit;
  • De groei in de schaal wordt per 1 april een vaste groei van 2,5% per jaar en is niet meer afhankelijk van je functioneren;
  • Een structurele loonsverhoging van 3,75% op 1 juli 2025;
  • Een extra vrije dag op de dag na Hemelvaart;
  • Het sociaal plan wordt ongewijzigd verlengd tot 1 juli 2026.

Je kunt hier de volledige afspraken nog eens teruglezen.
In de komende periode zal gewerkt worden aan de teksten van de nieuwe cao.

Hoe verder

Het is een lang traject geweest, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in nieuwe afspraken voor de cao. We hebben vaak de hulp van onze leden ingeroepen en mening gevraagd. En die zijn massaal beantwoord. Waarvoor onze hartelijke dank. Uiteraard ook dank aan de kaderleden die hard hebben meegewerkt. Zij waren aanwezig op de achtergrond, aan de cao-tafel en in de zijkamer. We moeten met ABN AMRO de teksten vaststellen en zullen deze uiteraard met de leden delen. Daarnaast nemen we alle kritische opmerkingen mee in de volgende gesprekken met ABN AMRO.

Wil jij nou direct invloed hebben tijdens de cao-onderhandelingen en het vervolg hiervan? Klik dan hier om meer informatie te krijgen over de mogelijkheden hiertoe.

Invloed   

Stuur dit bericht vooral door naar je collega’s bij ABN AMRO. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers van ABN AMRO op de hoogte zijn van de stand van zaken van de cao-onderhandelingen. Dat is ook in jouw belang. Ook nu er een resultaat ligt, is het belangrijk om in de uitwerking van afspraken betrokken te blijven.

Whatsapp     

Altijd als eerste op de hoogte! Meld je direct aan voor ons whatsapp-kanaal “De Unie voor ABN AMRO”, dan houden wij je ook via deze weg direct op de hoogte van het laatste nieuws. Aanmelden is heel makkelijk.

Contact 

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met één van onze belangenbehartigers, Harma.Pethke@unie.nl of Mandy.Raaijmakers@unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid