De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

a.s.r.: Update HAP onderhandeling

04 november 2021

In de afgelopen periode hebben de vakorganisaties en a.s.r. elkaar weer twee keer (digitaal) ontmoet in het kader van het HAP. De gesprekken voeren we in goede sfeer met een externe voorzitter. Onderwerpen waren de HAP evaluatie en de voorstellen vanuit de vakorganisaties en a.s.r.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

HAP

In oktober hebben er weer twee overleggen plaatsgevonden tussen de vakorganisaties en a.s.r. in het kader van de aflopende HAP. Begin oktober heeft a.s.r. de evaluatie van het afgelopen HAP gepresenteerd naar aanleiding van vragen vanuit de vakorganisaties. In de presentatie van a.s.r. lag met name de nadruk op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Het was goed om te zien dat er binnen a.s.r. veel mogelijk is ten aanzien van duurzame inzetbaarheid tijdens je loopbaan bij a.s.r. en bij boventalligheid.

Op basis van de evaluatie en de input van de (kader)leden zijn de vakorganisaties met een gezamenlijk voorstel gekomen. Uiteraard houden we in dit voorstel ook rekening met de goede (financiële) situatie en de toekomstvisie bij a.s.r. In het overleg van 26 oktober hebben de vakorganisaties verschillende punten als een gezamenlijk voorstel neergelegd bij a.s.r.

In het kort willen wij geen negatieve wijzigingen in de financiële regelingen in het HAP en het behoudt van de huidige leeftijdsstaffels. Daarnaast hebben we nog verschillende verbetervoorstellen, zoals onder andere een juridische onkostenvergoeding, meer duidelijkheid en flexibiliteit in de fases en budgetten en de gehele organisatie onder het HAP. Daarnaast hebben we de wens voor een minimale looptijd van drie jaar, maar dit is afhankelijk van de overige afspraken.

Verder proces

In een eerste reactie van a.s.r. kwam naar voren dat het voorstel van a.s.r. en die van de vakorganisaties op een aantal punten nog ver uit elkaar liggen. Dit zit vooral in de financiële aspecten. Al eerder heeft a.s.r. een voorstel gedaan waarin zij de wens hebben geuit het HAP voort te zetten met wijzigingen in het vangnet. Deze wens omvat de omzetting naar drie leeftijdstaffels en een lagere correctiefactor.

Op 8 november staat het volgende HAP overleg. Voor die tijd gaan de vakorganisaties terug naar de kaderleden om daar het vervolg te bespreken en de reactie richting a.s.r.

Tot slot

Het huidige HAP loopt nog tot eind december 2021. Huidige onderhandelingen hebben geen invloed op adviesaanvragen in deze periode.

Als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je mailen naar harma.pethke@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

a.s.r.: sociaal plan

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening….

Word gratis lid