De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

a.s.r. pensioen

14 april 2020

Zoals op het intranet bij a.s.r. staat, hebben a.s.r. en de vakbonden in het kader van het pensioenoverleg, afgesproken een risicohouding-onderzoek uit te laten voeren. Wij krijgen daar vanuit onze leden vragen over.

Er leeft vooral het idee dat hiermee een bepaalde richting voor wat betreft een nieuwe pensioenregeling ingegaan wordt. Voor het selecteren van een type pensioenregeling is dit onderzoek minder onderscheidend: Je kunt bijvoorbeeld in CDC een pensioenfonds veel beleggingsrisico nemen of in een IDC bij een verzekeraar juist al het beleggingsrisico afdekken. Wel is het zo dat een grote variatie qua risicohouding minder goed tot z’n recht komt bij een CDC bij een pensioenfonds.

Belangrijkste doel van het onderzoek is wat ons betreft om medewerkers (meer) bewust te maken van de eigen bereidheid en mogelijkheden om risico’s te nemen. Dat zal voor iedereen anders zijn en bovendien is het natuurlijk een momentopname. Het onderzoek geeft een algemeen beeld van je risicohouding.

Echter, de uitkomsten uit het onderzoek zijn absoluut niet richtingbepalend. Zoals in onze eerdere brieven aangegeven zijn wij groot voorstander van een collectieve regeling.

Zolang je als deelnemer aan het onderzoek niet weet welk risico tot welke (pensioen)uitkomst leidt, kan er ook geen conclusie getrokken worden over jouw voorkeur voor een bepaalde pensioenregeling. De uitkomsten helpen ons (vakbonden en a.s.r.) om inzicht te krijgen in hoe het met de risicobereidheid en risicomogelijkheden van medewerkers in zijn algemeenheid gesteld is. Maar zoals eerder gezegd is een risicohouding-onderzoek niet richtingbepalend voor het type pensioenregeling.

Om een goed beeld van de risicohouding van de medewerkers van a.s.r. te krijgen, zouden we graag zoveel mogelijk deelnemers aan het onderzoek hebben, zodat het onderzoek ook representatief is. Doe daarom vooral mee. Wij krijgen een beter beeld van de risicohouding van de medewerkers bij a.s.r. en jij krijgt zelf ook inzicht in welke mate je risico’s kunt en wilt nemen.

Montae voert als externe pensioendeskundige het onderzoek uit en zij verzamelen de uitkomsten van het onderzoek. De uitkomsten zullen zij rapporteren aan a.s.r. en de vakorganisaties. Hiermee is dit een onderdeel van onze pensioengesprekken die we, ondanks de coronamaatregelen, met a.s.r. blijven voeren.

We houden de Unie-leden op de hoogte.

Gerelateerde berichten

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

a.s.r.: sociaal plan

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening….

Word gratis lid