De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

a.s.r. nog geen cao-akkoord

06 juni 2024

De afgelopen week hebben we weer onderhandeld over de cao. We hebben veel onderwerpen besproken. De werkgever wilde nog niet verder ingaan op de structurele loonsverhoging. Ze willen een tweejarige cao met in het eerste jaar 3% en in het tweede jaar 2% loonsverhoging. We zien nog een groot gat tussen wat er geboden wordt en hoe de bonden dit zien.

Loongebouw

Er is lang gesproken over het nieuwe loongebouw. Het is goed om een duidelijk loongebouw te hebben. Nu is alles wat aan elkaar geplakt. Daarom is gezocht naar meer consistentie. Dit lijkt te lukken. En uiteraard willen wij dat niemand er op achteruit zal gaan.

Onderwerpen

In de onderhandelingen heeft a.s.r. hun voorstel voor de vakantiedagen laten vallen en is de thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 3,- per dag, zodat dit op € 36,- per maand uitkomt. Ook het voorstel over de buitendienst heeft a.s.r. ingetrokken. Aan de andere kant bleek 5 mei niet haalbaar als vaste vrije dag. Verder wil a.s.r. niet meer kilometers vergoeden dan dat ze nu doen en een verhuisregeling zien ze ook niet zitten.

11 juni laatste dag van de onderhandelingen

Volgende week staat de laatste dag gepland. We liggen nog ver uit elkaar wat betreft het belangrijkste onderwerp: de loonsverhoging. Maar we gaan ervan uit dat we er wel uit kunnen komen en dat we op 11 juni een akkoord kunnen bereiken dat we aan de leden kunnen voorleggen. We hebben in ieder geval op 11 juni ook de avond ingepland.

Contact

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kun je de belangenbehartiger Harma Pethke mailen op harma.pethke@unie.nl

Gerelateerde berichten

a.s.r.: cao-resultaat bereikt

Afgelopen week is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Het is een cao voor 9 maanden, met een…

Word gratis lid