De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

a.s.r.: nieuwsbrief pensioen

02 juli 2020

Vorige week hebben de gezamenlijke bonden een webinar pensioen gehouden. Zoals daarin toegelicht, heeft de werkgever een verbeterd voorstel met betrekking tot een nieuwe pensioenregeling gedaan. Ook hebben wij toegelicht waarom wij het voorstel van a.s.r. in overweging willen nemen. De huidige DB-regeling voortzetten of deze omzetten in een CDC-regeling is en blijft onbespreekbaar voor a.s.r. Daarnaast speelt een rol dat de kosten voor deze regelingen enorm zijn, maar niet per saldo een beter pensioen voor de medewerker oplevert. Inmiddels hebben de gezamenlijke bonden 30 juni 2020 dan ook een reactie op het voorstel van a.s.r. gegeven. Dat overleg is constructief verlopen. Er is nog niet onderhandeld maar we hebben over en weer toelichting op standpunten gegeven. Het voorstel van a.s.r. heb je kunnen lezen op Infonet.

Hieronder kort een aantal van de punten die de gezamenlijke bonden hebben ingebracht.

  • Wij hebben aangegeven dat wij niet akkoord gaan met een premiestaffel van 1,5%. Deze moet echt lager zodat er meer zekerheid op een goede pensioenuitkomst is.
  • Mogelijkheid tot bijsparen.
  • Meer zekerheid rondom het nabestaandenpensioen.
  • Afspraken over de inkoop van garanties.
  • Compensatie voor het verschuiven van het volledige risico naar de werknemers.
  • Looptijd van 5 jaar.
  • Huidige opgebouwde pensioenen en partnerpensioen blijft staan.

Natuurlijk is ook het pensioenakkoord onderwerp van gesprek. Hoe ziet deze eruit, wat betekent het pensioenakkoord voor de regeling die wij gaan afspreken, et cetera. Kortom, naast bovenstaande zijn er nog meer punten waar wij met a.s.r. het gesprek over moeten aangaan om uiteindelijk tot een afspraak over een nieuwe pensioenregeling te kunnen komen.

Het volgende overleg staat gepland op 7 juli 2020. Wij houden jeĀ op de hoogte!

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je een mail sturen naar harma.pethke@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

a.s.r.: sociaal plan

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening….

Word gratis lid