De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

A.s.r. Nieuwsbrief

15 maart 2021

In het vorige overleg met a.s.r. hebben we gesproken over de cao-teksten, pensioen, werkdruk en het sociaal plan stonden op de agenda.

Cao

Momenteel zijn we druk bezig met de teksten van de cao. Over het salaris van maart wordt de loonsverhoging van 2,5% doorgevoerd en vorige maand heb je de éénmalige uitkering van € 300,- ontvangen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Pensioen

Voor pensioen ligt de afspraak over het huidige indexatiedepot en de mogelijke indexaties over dit budget op tafel. De waardevastheid van de huidige opgebouwde rechten in de oude pensioenregeling zal op termijn onder druk komen te staan. We gaan met a.s.r. in gesprek om de waardevastheid te verbeteren in de periode 2021-2025. Er zijn vijf overleggen vastgesteld om samen met Willis Towers Watson deze afspraak verder uit te werken.

Sociaal plan

Het sociaal plan is de afgelopen periode een paar keer als gespreksonderwerp op tafel gekomen. Het huidige sociaal is afgesproken eind november 2018 en heeft een looptijd tot eind 2021. In het sociaal plan is er een afspraak gemaakt over de beëindigingsvergoeding op basis van de toen geldende transitievergoeding. In 2020 is door de overheid de transitievergoeding gewijzigd en is deze naar beneden bijgesteld. Wij hebben te horen gekregen dat a.s.r. deze nieuwe, verlaagde transitievergoeding toepast.

Wij zijn van mening dat dit niet is conform de afspraken van destijds en dat a.s.r. de transitievergoeding zoals die gold in 2018 moet blijven toepassen. A.s.r. denkt hier helaas anders over en wil het beleid ten opzichte van de uitbetaling niet aanpassen. Conform de tekst waarin wordt uitgegaan van de wettelijke transitievergoeding heeft a.s.r. een punt, maar op deze wijze is er niet over gesproken en de wijzigingen van de transitievergoeding waren in 2018, tijdens het maken van de afspraken, ook nog geen feit.

Daarnaast hebben we afgesproken dat a.s.r. en vakorganisaties bij ingrijpende wetswijziging in gesprek gaan om de impact hiervan te bespreken en wanneer het nodig is het sociaal plan te herzien. Wijzigingen doen wij uiteraard altijd in overleg met leden. Wij vinden de wijze waarop a.s.r. nu omgaat met het sociaal plan teleurstellend, maar komen in onze gesprekken niet tot een oplossing. Uiteraard hopen we dat a.s.r. alsnog conform de afspraken in 2018 gaat uitbetalen. Wel willen wij onze leden en volgers hierover informeren en zijn wij benieuwd naar jouw reactie in deze.

Vragen?

Als je vragen hebt of in contact wil komen dan kun je mailen naar harma.pethke@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

a.s.r.: cao nieuwsbrief

In de afgelopen periode zijn er veel reacties ontvangen op de vraag om cao-onderwerpen aan te dragen voor de komende onderhandelingen.  …

Knab verkocht aan BAWAG

Van a.s.r. kreeg De Unie het bericht dat het net overgenomen Knab van Aegon nu overgaat naar een Oostenrijkse bank BAWAG….

Word gratis lid