De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

a.s.r. indexatie oude pensioenrechten

09 juni 2022

In het afgelopen jaar zijn a.s.r. en vakorganisaties in gesprek geweest over de indexatie van de oude pensioenrechten. Na diverse overleggen en financieel en juridisch onderzoek zijn we gekomen tot een oplossing om de pensioenrechten voor de lange termijn te kunnen indexeren.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Het Andere Pensioen

In 2021 is het Andere Pensioen ingevoerd bij a.s.r. Hier aan voorafgaand hebben vakorganisaties en a.s.r. een lange tijd onderhandeld om te komen tot het eindproduct zoals het nu gebruikt wordt. Eén van de punten van De Unie was de waardevastheid van de opgebouwde pensioenrechten tot 2021. Toen was al te voorzien dat het Toeslagfonds op zou gaan raken en er daarmee geen indexatie meer mogelijk zou zijn voor de oude pensioenrechten. Hierdoor zouden de oude rechten stil komen te staan, waardoor ze steeds minder financiële waarde omvatten. De afspraak is toen gemaakt om te kijken naar de indexaties in de komende vijf jaar.

Lange Termijn Toeslagfonds

A.s.r. en vakorganisaties hebben aanvullende afspraken gemaakt over een alternatieve vorm waarmee de opgebouwde pensioenen niet voor de afgesproken 5 jaar maar voor de langere termijn (deels) waardevast gehouden kunnen worden.

Hiervoor wordt er een Lange Termijn Toeslagfonds opgericht naast het huidige Toeslagfonds. In dit Lange Termijn Toeslagfonds stort a.s.r. éénmalig € 240 miljoen. Dit bedrag wordt binnen het Lange Termijn Toeslagfonds belegd. Vanuit het Lange Termijn Toeslagfonds wordt vervolgens jaarlijks een vast percentage van 11% gestort in het huidige Toeslagfonds. Op deze manier kunnen de opgebouwde pensioenen van de werknemers, de inactieven en gepensioneerden jaarlijks gedeeltelijk geïndexeerd worden vanuit het Toeslagfonds en zo voor de langere termijn (deels) waardevast worden gemaakt.

De regels rondom indexatie en toezicht van het huidige Toeslagfonds veranderen niet en blijven gelijk. Door gebruik te maken van de 11% en niet te kijken naar de prijs van een volledige indexatie kan het Lange Termijn Toeslagfonds ook echt langdurig ingezet worden, wel zullen er hierdoor waarschijnlijk vooral gedeeltelijke indexaties plaatsvinden.

De afspraak omvat ook dat de winstdelingsregeling aan het eind van dit jaar wordt beëindigd en er wordt een financiële afkoop hiervan in het Lange Termijn Toeslagfonds gestort. De winstdeling wordt beëindigd omdat het de verwachting is dat deze de komende jaren nauwelijks een positief resultaat zal opleveren.

Vakorganisaties zijn positief over het bereikte resultaat omdat de waardevastheid van jullie oude pensioenrechten en zo de koopkracht op de lange termijn verbeterd wordt.

Meer weten? Webinar 16 juni 10.00-11.00 uur

Op 16 juni 2022 organiseren a.s.r. en de vakorganisaties een Webinar waarin de nieuwe afspraak toegelicht wordt en collega’s de gelegenheid hebben om vragen te stellen. Klik hier om deel te nemen, ook kan je de Webinar via deze link  later terugkijken.

Ledenbijeenkomst 16 juni 11.00-12.00 uur

De Unie en de andere vakorganisaties hebben hierop volgend nog een interactieve Teams-meeting met leden/geïnteresseerden van 11.00 tot 12.00 uur.

Je kan deelnemen via deze link. Na deze informatiesessies zullen wij leden oproepen om digitaal hun stem uit te brengen, hiervoor krijgen leden dan een uitnodiging. Voorafgaand aan de 16e ontvangen de leden de tekst van het bereikte principeakkoord.

Als er vragen zijn naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je mailen naar harma.pethke@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

a.s.r.: sociaal plan

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening….

Word gratis lid