De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

a.s.r.: cao-resultaat bereikt

13 januari 2021

Afgelopen week hebben wij een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao 2021-2022. Duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en vitaliteit en loonsverhoging zijn belangrijke thema’s. De overleggen waren constructief en waren online. Ook de kaderleden zaten aan tafel en is er regelmatig afgestemd met de kaderledengroep. Hieronder is het resultaat op hoofdlijnen te lezen. We zijn tevreden over het resultaat.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De belangrijkste punten, op hoofdlijnen van het onderhandelingsresultaat zijn:

Salaris

Medewerkers krijgen per 1 maart 2021 en 1 maart 2022 een structurele loonsverhoging van 2,25%. De looptijd is 2 jaar.

Thuiswerken en reizen

De nieuwe cao houdt rekening met de situatie na corona, waarin we waarschijnlijk meer gaan thuiswerken dan voor corona. Ook zijn afspraken gemaakt over de tijdelijke situatie waarin we volledig vanuit huis werken.

Thuiswerken:

 • Ervan uitgaande dat we op termijn weer deels op kantoor kunnen werken, krijgen alle medewerkers een thuiswerkvergoeding van € 30,- netto per maand. Voor parttimers wordt dit bedrag naar rato uitgekeerd.
 • Alle huidige medewerkers die op 31 december 2020 bij a.s.r. in dienst waren en op 1 februari 2021 nog in dienst zijn, ontvangen met het salaris van februari 2021 een éénmalige uitkering van € 300,- bruto.
 • Vooruitlopend op de stemming is met de vakorganisaties afgesproken dat gedurende het eerste kwartaal van 2021 per maand € 50,- netto voor een fulltime dienstverband wordt uitgekeerd. Voor parttimers is dit naar rato.

Reizen:
Voor reizen zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Vooruitlopend op de stemming is met de vakorganisaties afgesproken de huidige tegemoetkoming in de reiskosten per 1 januari 2021 te laten vervallen. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor de huidige medewerkers met een pandgebonden functie.
 • Per werkelijk gereisde kilometer wordt de fiscaal toegestane vergoeding van
  € 0,19 netto uitgekeerd, met een maximum van 40 kilometer enkele reis.
 • Voor zakelijke reizen in opdracht van a.s.r. stimuleert a.s.r. het gebruik van OV (100% vergoeding o.b.v. 2e klas) en de elektrische deelauto’s (voor alle medewerkers beschikbaar).
 • Gebruik je voor een zakelijke reis toch je privéauto, dan blijft de vergoeding
  € 0,28 per kilometer (netto voor zover toegestaan door de Belastingdienst). Daarnaast mag je voortaan – in tegenstelling tot voorheen – zakelijke parkeerkosten declareren.

Vitaliteit

In de nieuwe cao is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en vitaliteit.

Thuiswerkplek
a.s.r. en de vakorganisaties zijn een thuiswerkregeling overeengekomen met aandacht voor een gezonde en veilige thuiswerkplek. Naast de thuiswerkvergoeding biedt a.s.r. een werkplek- en vitaliteitscheck, inclusief workshops en trainingen aan. Ook bestaat de mogelijkheid hulpmiddelen in bruikleen te krijgen om thuis te kunnen werken.

Sabbatical
Het is mogelijk om 1 keer per 5 jaar voor minimaal 2 maanden en maximaal 3 maanden aansluitend verlof op te nemen. Dit verlof wordt deels doorbetaald. Bij een verlof van 2 maanden wordt 60% van het salaris doorbetaald, bij drie maanden is dit 40%. De pensioenopbouw blijft doorlopen. Medewerkers van 60 jaar en ouder kunnen – vooralsnog als pilot – hun sabbatical verdelen over meerdere periodes.
 
RVU-regeling
Medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, kunnen aanspraak maken op de RVU-regeling (vervroegde uittreding) zoals deze in het Pensioenakkoord is vastgelegd.

Werkcode

Ten slotte zijn er afspraken gemaakt over de werkcode die a.s.r. en de vakorganisaties in 2019 hebben ondertekend, waarbij gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid tussen flexibele en vaste arbeidskrachten.

Vervolg

Het onderhandelingsresultaat wordt nu in teksten uitgewerkt. Zodra die klaar zijn krijgen de leden een nieuwsbrief met het resultaat en kan er gestemd worden.

Vragen

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht dan kun je mailen naar Harma.pethke@unie.nl.

 

 

[print_link]

 

 

Gerelateerde berichten

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

a.s.r.: sociaal plan

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening….

Word gratis lid