De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

a.s.r.: Akkoord HAP bereikt

16 november 2021

Vorige week is er een lange sessie geweest over een nieuw af te spreken HAP.
Een overleg waarin we meteen de diepte in zijn gedoken en dit heeft geleid tot een akkoord voor een nieuw HAP met een looptijd van drie jaar.
In dit bericht meer over de inhoud van de afspraken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Hoofdlijnen

A.s.r. en vakorganisatie zijn overeengekomen om het huidige sociaal plan voort te zetten. De inhoud en de werkwijze van het huidige HAP is goed en kan de komende drie jaar worden ingezet wanneer dit nodig is. Grote wijzigingen zijn daarom niet gewenst. De wens van a.s.r. was om het aantal leeftijdstaffels binnen ’Mijn vangnet’ terug te brengen naar drie in plaats van vier zoals in het huidige sociaal plan. Hierop hebben vakorganisatie het voorstel gedaan om de groepen van 50+ en 60+ samen te voegen tot één groep van 50+. Deze leeftijdsgroepen worden samengebracht onder de huidige correctiefactor van de 60+ers. Dit geeft voor het nieuwe HAP de volgende staffel:

Leeftijdsgroep:                                Correctiefactor bij het vangnet:
Tot 35 jaar                                          1,25
Vanaf 35 jaar tot 49 jaar                     1,9
Vanaf 50 jaar en ouder                       2,4

Het onderscheidt tussen de verschillende leeftijdscategorieën zit voornamelijk in de kansen op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid tot omscholing. Beide zijn over het algemeen lastiger voor de laatste categorie, al horen we ook veel positieve verhalen over scholing en ontwikkeling voor deze doelgroep binnen a.s.r.

Daarnaast is er straks de mogelijkheid om opleidingsbudgetten in fase 2 en 3 samen te voegen en kan je jouw opleiding die start, in een redelijke termijn, buiten fase 3 ook factureren tijdens fase 3.

Tot slot hebben we lang gesproken over de oude en nieuwe transitievergoeding. Voor het nieuwe HAP hebben afgesproken om ’Mijn vangnet’ te berekenen via de nieuwe transitievergoeding, zoals die sinds 2020 geldt. Dit is conform de huidige werkwijze bij a.s.r. We gaan nu vastleggen dat dit ook de werkwijze blijft. Wanneer er vanuit de overheid wijzigen komen, gaan wij eerst in gesprek over een mogelijk doorvoering van de wijziging en wijzigingen zullen niet automatisch opgevolgd worden. De complete set aan afspraken kan je hier terugvinden.

Verlenging WW

Vanuit de overheid is enkele jaren geleden de WW versoberd. Dit betekent voor werknemers een kortere periode van de WW-uitkering bij werkloosheid en de WGA-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Bij a.s.r. hebben we er samen met leden in 2018 ervoor gekozen om dit via een collectieve regeling via SPAWW te repareren. Hierdoor hebben jij en je collega’s een langere periode recht heb een WW- en WGA-uitkering en daardoor meer financiële zekerheid. Medewerkers betalen de premie, die a.s.r. inhoudt van het salaris. Volgend jaar is de premie 0,2%. De regeling loopt bijna af. A.s.r. en vakorganisaties hebben de intentie om deze regeling te verlengen. Dit is dan een cao-afspraak en daarom hebben de leden een uitnodiging ontvangen om hun stem hierover uit te brengen.  Wil je meer weten over de SPAWW, kijk dan op www.spaww.nl.

Digitale ledenbijeenkomst

Heb je vragen of wil je een verdere toelichting ontvangen? Dan mag je uiteraard mailen, maar je bent als lid ook van harte welkom op onze digitale ledenvergadering op: Donderdag 18 november van 11.30-12.30 uur.  Als je belangenbehartiger een e-mail stuurt via e-mail harma.pethke@unie.nl, ontvang je op dat mailadres een link waarmee je kan inloggen.

Stemmen

Als vakorganisaties zijn wij tevreden over het bereikte resultaat. Sociaal plan onderhandelingen zijn vaak lastig omdat er vaak een neerwaartse spiraal in zit. Bij a.s.r. is echter ’Mijn vangnet’ niet verder versoberd en voor één groep zelfs nog iets verbeterd. Daarnaast komt er meer flexibiliteit in de het gebruik van scholingsgeld en het indienen van de facturen.

Uiteindelijk ben jij als lid van De Unie aan zet, wat vind jij van het nieuwe HAP? De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het bereikte akkoord en over de verlenging reparatie WW-WGA. Stemmen kan tot en met 25 november 2021.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je wilt delen met De Unie? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar Harma.Pethke@unie.nl of bel 06-5252 2056.

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

a.s.r.: sociaal plan

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening….

Word gratis lid