De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zorgverzekeraars: De werkgeversvoorstellen voor de cao zijn bekend!

29 mei 2024

In dit bericht informeren we je over het verloop van de onderhandelingen voor de nieuwe cao Zorgverzekeraars. Op maandag 27 mei 2024 hebben we de tweede ronde onderhandelingen gehad.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao-onderhandelingen

Tijdens de eerste ronde hebben we de inzetbrief van De Unie gepresenteerd en hebben de werkgevers mondeling enkele punten van hun inzet voor de nieuwe cao toegelicht. Dit was nog zonder inzet op loon. Vakorganisaties hebben werkgevers gevraagd hier duidelijkheid over te geven bij de tweede ronde. Dit is gelukkig ook opgepakt door werkgevers. Daarnaast hebben ze een eerder uitgesproken voorstel over de versobering van de vergoeding voor onregelmatig werken eruit gehaald.

Daar waar ze bij de verkenning van de thema’s nog plannen hadden om de cao aan te passen op langer doorwerken na de AOW/pensionering, is dit punt niet teruggekomen in de inzet van werkgevers. Nader onderzoek van de huidige cao-artikelen leverde hen op dat ze met de bestaande cao-teksten dit al kunnen regelen. Lees hier de inzetbrief van werkgevers voor de nieuwe cao.

Afgelopen maandag zijn we onder leiding van onze externe voorzitter begonnen met het bespreken van enkele cao-voorstellen zoals sabbaticalverlof, mantelzorg en arbeidsongeschiktheidspensioen. Werkgevers hebben toegelicht dat de huidige sabbaticalverlofregeling al na bijvoorbeeld anderhalf jaar dienstverband wordt gebruikt. Dan zijn medewerkers net ingewerkt en zijn ze soms daarna ook weer uit dienst. Wat een passende termijn is om er gebruik van te kunnen maken, is nog voor nadere discussie. Dat er een drempelperiode komt, daar zijn partijen het al wel over eens. Ook het gebruik direct voorafgaand aan pensionering is een punt van werkgevers. Vakorganisaties zien liever een generatiepactregeling (80-90-100%) beschikbaar komen dan dat de sabbaticalregeling daarvoor gebruikt wordt. Werkgevers willen de sabbaticalregeling wel graag houden, maar niet in de huidige vorm. Dit punt komt de volgende ronde weer op tafel.

Mantelzorg is bij de zorgverzekeraars kennelijk al goed geregeld. Zij geven aan dat er altijd ruimte is voor maatwerk naast de vijf dagen betaald verlof en dat de verzekeringspakketten die ze aanbieden ook voor medewerkers beschikbaar zijn op dit punt. Of iedere zorgverzekeraar ook een erkend mantelzorgvriendelijke organisatie is, wordt nog even nagezocht. Dat komt de volgende keer terug.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is ook aan bod gekomen, maar dan meer procesmatig. Dit is nog een punt dat we in de cao moeten regelen vanuit de nieuwe pensioenregeling. De gesprekken erover met de huidige aanbieder Achmea lopen. Zodra daar meer over bekend is, neem ik dit weer mee.

Op woensdag 12 juni 2024 hebben we de derde onderhandelingsronde staan. Dan gaan we dieper in op de verschillende thema’s en punten van de voorstellen van cao-partijen. Uiteraard krijgen de leden daarna weer een nieuwsbrief over die onderhandelingsronde.

Wat vind jij?

De inzet van werkgevers is nu bekend en we zijn benieuwd naar jouw mening erover. Zijn er zaken die je goed vindt of juist niet, en waarom? Graag ontvangen we jouw mening en argumenten. Die kunnen we dan weer meenemen in de komende bespreking.

Contact

Als je vragen hebt over dit bericht en/of contact met ons wilt, dan kun je de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via 06-5252 2074 of emanuel.geurts@unie.nl. Heb je een individuele casus of behoefte aan (juridisch) advies, neem dan contact op met ons service center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Zorgverzekeraars: pensioen

In dit bericht informeren wij je over de uitkomst van de stemmingen over de nieuwe pensioenregeling die vakorganisaties en werkgevers…

Word gratis lid