De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis: tussentijdse salarisverhoging

30 maart 2022
Arcadis

Het emailbericht van 29 maart heeft Ellen Koning, People Services Director ons het volgende laten weten:

De afgelopen periode hebben diverse landen binnen de wereldwijde Arcadis organisatie aandacht gevraagd voor de stijging van de inflatie in hun eigen land. Ook wij in Nederland hebben dit punt aangehaald in onze contacten met het Executive Leadership Team. Deze wereldwijde oproep heeft geresulteerd in een collectieve salarisverhoging per 1 april in alle landen van Arcadis. In de bijlage treffen jullie het bericht aan wat afgelopen donderdagavond is verspreid door onze CEO Peter Oosterveer. (De interne boodschap van Peter Oosterveer veronderstel ik bekend.)

Concreet betekent dit een collectieve salarisverhoging van:

  • 3% voor alle medewerkers t/m GJF (= Global Job Framework) level 8
  • 2% voor alle medewerkers in GJF-level 9, 10 en 11.

De zogeheten groep boven cao (level 12 en hoger) is uitgesloten van deze verhoging.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Dit betekent voor Arcadis Nederland dat de grootste groep medewerkers met een Arcadis contract (ongeveer 65%) er 3% bij krijgt en ruim 30% van de Arcadis medewerkers 2%. Deze extra verhoging vanuit Arcadis is een teken van waardering naar onze medewerkers, hun harde werk en getoonde veerkracht bij de uitdagingen waar we zowel intern als extern mee te maken hebben. Door deze extra, collectieve verhoging komt een deel van deze cao-populatie boven het persoonlijk maximum van de salarisschaal uit. Ons voorstel is op grond van deze extra verhoging niet direct de salarisschalen hierop aan te passen en navenant te verhogen, maar willen we die stijging graag meenemen in de gesprekken over de nieuwe cao die we op korte termijn met jullie willen starten.

Met betrekking tot deze extra, collectieve verhoging van 2 c.q. 3% vragen we jullie bij deze om in te stemmen met ons voorstel de genoemde verhoging per 1 april 2022 deel te laten uitmaken van het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao 2022-2023. Wij hebben hiervoor de volgende redenen:

  • Onze huidige cao loopt af op 1 okt 2022. De collectieve verhoging wordt door ons mede vastgesteld op de “CBS gecorrigeerde prijsindex” van het kalenderjaar ervoor. We weten inmiddels dat de betreffende index over 2021 op 2,5% is uitgekomen. Wij vinden het van groot belang om de medewerkers niet te laten wachten tot 1 okt om de compensatie over 2021 te krijgen, mede ook gezien de forse stijgingen van diezelfde index in januari en februari van dit jaar. De collectieve verhoging per 1 april is, in dit licht bezien, dan ook voor de medewerkers een welkome maatregel.
  • De binnen Arcadis aangekondigde collectieve verhoging wordt volledig betaald door elk land afzonderlijk. Er is dus geen financiering vanuit Arcadis corporate naar de betreffende landen.

In Nederland moet de verhoging dan ook uit het bedrijfsresultaat voor 2022 gehaald worden. Dat betekent dat wij het gerechtvaardigd vinden om de genoemde verhoging per 1 april a.s. deel uit te laten maken van het onderhandelingsresultaat voor de cao die op 1 oktober a.s. afloopt.

Wij realiseren ons dat dit niet de gangbare wijze is waarop we tot nu succesvol met jullie cao’s afsloten, maar gezien de forse stijging van de inflatie en ook de lasten die links of rechtsom meewegen in de ruimte die we als werkgever hebben voor de komende cao, leek het ons alleszins redelijk om jullie dit verzoek om in te stemmen te kunnen doen.

Een – onaangekondigde – tussentijdse structurele verhoging van de lonen.
Het is misschien een wat ongebruikelijke gang van zaken. Een pro-actieve werkgever op dit onderwerp. Ik vraag je om je stem hierover uit te brengen. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Arcadis: Inzet cao

De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Arcadis worden gestart en de belangenbehartiger Emanuel Geurts vraagt de leden om hun…

Arcadis: Pensioenbesprekingen Arcadis

Met dit bericht  informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je over de pensioenbesprekingen bij Arcadis.   Pensioen Tot aan de zomer…

Arcadis: Stand van zaken

In dit bericht informatie over het pensioen, de cao en enkele wijzigingen bij Arcadis.   Pensioen Nadat de Tweede Kamer…

Word gratis lid