De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zorgverzekeraars: onderhandelingen cao

17 juni 2022

Hoewel de huidige cao Zorgverzekeraars nog tot 1 oktober 2022 loopt, zijn sociale partners in april begonnen aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao Zorgverzekeraars. In dit bericht informeer ik, Emanuel Geurts (belangenbehartiger), je over de onderhandelingsronde op 13 juni 2022.

 

Schrijf je nu gratis in voor onze zorgverzekeraars-updates en ben altijd als eerste op de hoogte!

Onderhandelingen

De derde ronde zijn we met een aantal thema’s aan de slag gegaan te weten inzetbaarheid, werkdruk, duurzaamheid, looptijd en loon. Ook de voorstellen van werkgevers kwamen aan bod en de vraag hoe we aankijken tegen (het karakter van) de cao zelf.

Karakter van de cao
De cao voor de Zorgverzekeraars is een bedrijfstak-cao, die door vijf zorgverzekeraars wordt toegepast. We zijn het met elkaar eens dat het uitsluiten van loonconcurrentie en de pensioenregeling de belangrijkste pijlers onder de cao zijn. Daarnaast zijn er onderwerpen die we gemeenschappelijk voor alle bedrijven en medewerkers willen regelen zoals bijvoorbeeld verlof. Daar waar vakorganisaties meer in de cao willen regelen, willen werkgevers veel onderwerpen juist op bedrijfsniveau regelen met hun ondernemingsraad (OR). De volgende keer praten we verder over hoe we tot een gemeenschappelijke visie kunnen komen en hoe het voor medewerkers inzichtelijker kan worden gemaakt wat waar en door wie geregeld is.

Voorstellen werkgevers
Werkgevers hebben voor deze cao-ronde alleen een aantal technische / juridische voorstellen ingediend. Bijvoorbeeld over het aanpassen van het artikel over nevenwerkzaamheden aan naderende wetgeving. Andere voorstellen gaan over het verduidelijken van de tekst over de jaarlijkse vrije dag op 5 mei en het jaarurensysteem, het opnemen van langdurend zorgverlof in de cao en het anticiperen op een mogelijke (onterechte) lastenverzwaring in de WW-premie in relatie tot het arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem. Werkgevers leveren daar ons nog concrete teksten voor aan.

Inzetbaarheid
De leden hebben ons wederom gevraagd om de RVU-regeling in de cao op te nemen. Werkgevers zijn hier tegen. Sociale partners praten de komende keer verder over wat het voor medewerkers betekent om de overgang te maken van een kennisgerichte naar een meer op vaardigheden en rollen gebaseerde werkorganisatie.

Schrijf je nu gratis in voor onze zorgverzekeraars-updates en ben altijd als eerste op de hoogte!

Werkdruk
We zijn het erover eens dat structureel overwerk onwenselijk is en willen daar een afspraak over maken. Verder hebben wij voorstellen gedaan op vitaliteit, opleiding en ontwikkeling. Werkgevers komen met een voorstel of en hoe deze zaken in de cao kunnen worden opgenomen en hoe zij de reeds aanwezige instrumenten in hun organisaties meer onder de aandacht kunnen brengen.

Duurzaamheid
De Unie heeft een aantal voorstellen met betrekking tot duurzaamheid op tafel gelegd. Werkgevers gaan niet mee in een klimaatbudget van € 1.500,- per medewerker per jaar. De mobiliteitsregelingen bij zorgverzekeraars zijn in beweging. Afgesproken is om gedurende de looptijd van de cao een studie te doen naar meer duurzame oplossingen. Met pensioenfonds SBZ zal in overleg worden getreden over een duurzaam beleggings- en pensioenbeleid.

Loon en looptijd
Vakorganisaties hebben in hun inzetbrief aan het begin van de onderhandelingen al duidelijk gemaakt wat zij voor loonsverhoging vragen. Voor De Unie is dit 5,2% voor een cao van een jaar. Werkgevers hebben in de derde ronde nog steeds geen loonbod gedaan. Daar hebben ze nog nadere afstemming voor nodig. Wel is bekend dat zij voor een éénjarige cao gaan. Werkgevers hebben ons toegezegd om de komende ronde wél met een loonbod te komen.

Vervolg

Alle voorstellen voor de nieuwe cao zijn nu besproken. Met name bij werkgevers ligt er het nodige huiswerk voor de zomerperiode. Op 30 augustus 2022 hebben we de vierde onderhandelingsronde staan. Dan komen de werkgevers in ieder geval met een loonbod en teksten bij de door hen ingebrachte technische wijzigingsvoorstellen.

Contact

Als je vragen hebt over deze nieuwsbrief en/of je me wilt spreken, dan ben ik te bereiken via 06-5252 2074 of emanuel.geurts@unie.nl. Heb je een individuele casus of behoefte aan (juridisch) advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Zorgverzekeraars: Een update over pensioen

In deze bericht vind je een terugkoppeling van recente overleggen tussen zorgverzekeraars, vakorganisaties en pensioenfonds over een nieuwe pensioenregeling voor…

Word gratis lid