De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MN: Cao 2021 en verder

04 november 2021

Graag wil ik, belangenbehartiger Joop Voesten, laten weten dat we een passend onderhandelingsresultaat bereikt hebben voor de cao van MN. Een onderhandelingsresultaat zonder afbouw CT, met afspraken over pensioen, loon en een verlengd sociaal plan.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.
Nadat MN had aangegeven haar standpunt met betrekking tot afbouw CT gewijzigd te hebben, hebben MN, De Unie en FNV op vrijdag 29 oktober 2021 het cao-overleg opnieuw gestart. We zijn op een constructieve manier aan de slag gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat we op dinsdag 2 november 2021 een onderhandelingsresultaat voor de cao van MN bereikt hebben.

Onderhandelingsresultaat

In het onderhandelingsresultaat kun je alle gemaakte afspraken terugvinden. Hieronder tref je een korte opsomming van de belangrijkste punten op hoofdlijnen. Je vindt hier geen afspraak over de CT terug, er wijzigt immers niets ten opzichte van de huidige situatie. De gemaakte afspraken betreffen enkel de punten die wijzigen ten opzichte van de huidige cao.

Bijzondere positie sociaal plan (M’n Plan)

Ondanks dat het sociaal plan nog een looptijd tot eind 2022 heeft, hebben wij ons sterk ingezet om dit sociaal plan met één jaar te verlengen. Het sociaal plan krijgt nu een looptijd tot 2024.

Hoofdlijnen cao-afspraken:

  • De cao kent een looptijd van 24 maanden, van 1-1-2021 tot en met 31-12-2022.
  • Gedurende de looptijd worden de lonen en salarisschalen structureel met 2% verhoogd. Per 1 januari 2022 ontvang je 0,7% loonsverhoging en per 1 december 2022 1,3%.
  • In december 2021 ontvang je een eenmalige uitkering van € 1.300,- bij een fulltime dienstverband en als je geheel 2021 in dienst bent geweest van MN. Korter in dienst of parttime werkzaam dan ontvang je de uitkering naar rato.
  • Vanaf 1 januari 2022 ga je pensioen opbouwen bij PMT. PMT kent een hogere pensioenpremie. Deze premie wordt als volgt verdeeld: werknemer 1/3 deel, werkgever 2/3 deel. Hierdoor gaat de eigen bijdrage voor werknemers omhoog van 8 naar 9,33% (in 2022). De bijdrage door de werkgever neemt ook toe. Met het geheel aan maatregelen gaat onder andere de pensioenopbouw met ruim 50% omhoog op de basisregeling  (op basis van 2021 van 1,185% naar 1,815%).
  • MN zal vanaf 1 januari 2022 een met de pensioenregeling MN vergelijkbare invaliditeitspensioen afsluiten voor haar werknemers. De kosten voor dit invaliditeitspensioen komen voor rekening van MN.
  • Medewerkers ontvangen op basis van hun RSP en zolang zij nog niet op 100% RSP zitten voortaan in januari een vaste loonsverhoging.
  • Het totaal budget voor deze loonsverhoging is jaarlijks 1% van de loonsom. In 2022 wordt dit budget eenmalig met 0,5% (van 1% naar 1,5%) verhoogd.
  • Vanaf 1 januari 2022 kan een medewerker, als hij aan de voorwaarden voldoet, gebruik maken van de regeling vervroegd uittreden (RVU).
  • Om eerder stoppen met werken mogelijk te maken kan een medewerker vanaf zijn 55e levensjaar extra verlof sparen
  • Verlenging sociaal plan tot en met 31-12-2023.

De mening van de Unie-leden telt

Wij, de kaderleden en de vakbondsbestuurders, zijn zeer tevreden met het bereikte onderhandelingsresultaat. Wij vinden het een afgewogen pakket met op onderdelen grote verbeteringen. Met een loonontwikkeling die we natuurlijk beter hadden gehoopt, maar past bij de situatie waarin MN zich bevindt. Maar wat wij vinden is minder van belang, het gaat immers om de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.

Unie-leden kunnen nu al stemmen!

We willen graag weten of de Unie-leden ook content zijn met het onderhandelingsresultaat. Leden van De Unie kunnen dit uiterlijk 28 november 2021 aan ons laten weten.

Informatiebijeenkomst

Wil je voordat je je stem uitbrengt een nadere toelichting op het bereikte resultaat? Dat kan, daarvoor organiseren FNV en De Unie op dinsdag 23 november om 16:00 uur een gezamenlijke online informatiebijeenkomst. Leden van De Unie mogen zich aanmelden voor deze informatiebijeenkomst.

Ik ga ervan uit je met dit bericht voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je echter nog vragen en of opmerkingen hebben, dan hoor ik die graag via joop.voesten@unie.nl.

[print_link]

Gerelateerde berichten

MN: Cao 2021 en verder

Afgelopen vrijdag, 15 oktober 2021, is er een bijeenkomst geweest tussen werkgeververtegenwoordiging MN en de vakbonden. Dit verkennend, constructief, gesprek…

MN: Cao 2021

Vorige week hebben we de leden geïnformeerd over het koopkrachtverlies dat ontstaat bij het uitblijven van een cao bij MN….

Word gratis lid