Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Internationaal
 

Internationaal

De wereld globaliseert in een hoog tempo. Steeds meer bedrijven worden daardoor onderdeel van multinationals. De ontwikkeling heeft ertoe geleid dat ook werkgevers zich inmiddels op wereldschaal zijn gaan organiseren. De Unie kan deze ontwikkeling niet negeren en heeft zich aangesloten bij een aantal koepelorganisaties. De koepelorganisaties pakken het vakbondswerk op Europees en wereldniveau op.


Internationale partners
Innovatief Europees financieringsmodel (GIFTED)

De Unie is een van de partners bij het ontwikkelen van een innovatief Europees financieringsmodel (GIFTED) waarbij volwasseneneducatie en beroepsopleidingen gefinancierd worden uit de opbrengsten van een roulerend fonds. Dit fonds wordt gevuld door openbare en particuliere middelen, zoals bijvoorbeeld Opleiding & Ontwikkelingsfondsen (O&O). Begin november zijn alle partners (De Unie, PNO Oostenrijk, Católica-Lissabon School of Business (Portugal), IDP Europese Consultants (Italië) en Instituut voor Market Economic (Bulgarije)) van dit project in Brussel bijeengekomen om de bestuurs- en financiële structuur van dit fonds te vast te leggen. Daarnaast is gekozen voor ethisch beleggen en zijn de vereisten bepaald voor de financiële stress testen die begin 2013 van start zullen gaan. Een deel van dit project is gefinancierd binnen het Europese Grundtvig Leven Lang Leren programma van de Europese Commissie. Meer informatie over het GIFTED project is te vinden op www.giftedproject.eu

European Metalworkers Federation (EMF)
EMF, gevestigd in Brussel, probeert op Europees niveau de belangen van de werknemers in de metaal zo goed mogelijk te behartigen. De Unie heeft een zetel in het Executive Committee van EMF en is daarnaast vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en sectoroverleggen (scheepsbouw, automotive en cao-coördinatie).

International Metalworkers Federation (IMF)
Daar waar EMF zich richt op Europa, is de IMF een wereldwijde organisatie van werknemers in de metaalsector.