unie word lid

Ik ben werkende

De Unie is jouw gesprekspartner die je ondersteunt in het waarmaken van jouw ambities en bij veranderingen die je doormaakt in je werkzame leven.

Individueel belang

Je werkt en in de meeste gevallen ben je prima in staat om zelf je zaken te regelen. Maar soms zijn er zaken die je niet alleen afkunt, of waarbij je gewoon advies wilt. Bijvoorbeeld een dreigend ontslag, een reorganisatie of een werkconflict. Wij maken werk van individuele belangen. Samen met jou gaan we op zoek naar een passend antwoord of een maatwerkoplossing.

Collectief belang

De Unie is daarnaast ook een collectieve belangenbehartiger die als partij optreedt bij fusies, reorganisaties en bij het opstellen van cao's. Belangenbehartigers en adviseurs bekijken per bedrijfstak of bedrijf hoe ze jouw belangen het best kunnen behartigen. De Unie onderhandelt bij honderden bedrijven als ABN AMRO, Akzo, Corus, KLM, Philips en Unilever.