Pensioenwegwijzer

Als je werkt bouw je meestal pensioen op. Een deel van je brutoloon wordt dan ingehouden voor later. Vaak val je onder een bepaald pensioenfonds of een regeling bij een verzekeringsmaatschappij en wordt alles automatisch voor je geregeld. Tenminste, daar ga je wel van uit!
Pensioen is voor veel mensen een ver-van-je-bed-show, een zorg voor later. Maar als je dat nu niet goed regelt, is de kans groot dat je dan teleurgesteld zal zijn.

Inzicht in je pensioensituatie

De Unie helpt je deze teleurstelling te voorkomen door je inzicht te geven in je pensioensituatie en je te helpen bewuste keuzes te maken. Onze pensioendeskundigen wijzen je de weg door de wirwar van fondsen, regelingen en voordelen. Op basis van je persoonlijke (financiële) situatie informeren we je over jouw specifieke mogelijkheden. Zo weet je bij belangrijke gebeurtenissen in je leven welke gevolgen ze hebben voor je pensioen. Bijvoorbeeld bij de start van je loopbaan, als je gaat trouwen of wanneer je arbeidsongeschikt raakt.

Een andere baan?

Gefeliciteerd! Verander je van werkgever binnen dezelfde sector? Vaak blijft dan dezelfde pensioenregeling van toepassing. Het is ook mogelijk dat je te maken krijgt met een andere pensioenregeling. Deze kan beter zijn maar ook slechter. Pensioen is echt niet overal hetzelfde! En pensioen gaat niet alleen “later”, over gezellig fietsende ouderen en wuivende palmen. Maar ook over overlijden en arbeidsongeschiktheid. En dat kan morgen gebeuren. Laat je partner en kinderen niet de dupe worden van jouw verkeerde keuze of onverschilligheid.

Laat daarom voordat je je nieuwe arbeidsovereenkomst tekent eerst een vergelijking maken tussen je oude en nieuwe pensioenregeling als deze verschillend zijn. Dan kun je er met je nieuwe werkgever nog over praten. Als je getekend hebt niet meer.

Is waardeoverdracht verstandig?

Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Belangrijk is een vergelijking te maken tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling. Als je nieuwe regeling een eindloonregeling is kan waardeoverdracht verstandig zijn. Zeker als je verwacht bij je nieuwe werkgever carrière te maken. Heeft je nieuwe werkgever geen eindloonregeling, dan kan overdracht toch verstandig zijn. Bijvoorbeeld als je verwacht dat de indexering in de nieuwe pensioenregeling beter is dan in de oude. Omdat er veel verschillende pensioenregelingen bestaan is een goede vergelijking ingewikkeld. Het is daarom verstandig om een pensioendeskundige in te schakelen. Als de dekkingsgraad van het overdragende of ontvangende pensioenfonds te laag is, is het niet toegestaan om een waarde-overdracht te laten uitvoeren.

Pensioendesk eigen pensioenfonds/verzekeringsmaatschappij

Uiteraard kun je met vragen over je huidige pensioen in eerste instantie het best terecht bij je werkgever of de deelnemersdesk van jouw pensioenfonds of een regeling bij een verzekeringsmaatschappij. Zij hebben namelijk direct inzage in de pensioenadministratie en kennen de inhoud van de pensioenregeling.

Om zelf inzicht te krijgen in al je opgebouwde pensioenen kun je kijken op mijnpensioenoverzicht.nl  en algemene pensioeninformatie is te vinden op wijzer in geldzaken  en bij de veel gestelde vragen op deze pagina .

De Unie en jouw belang

De Unie behartigt jouw belangen met betrekking tot pensioen door dit te bespreken in de cao onderhandelingen. Het is ten slotte naast je salaris  een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Daarnaast vertegenwoordigt De Unie werknemers en gepensioneerden in diverse pensioenfondsbesturen.

Helpdesk pensioen

Voor vragen over pensioen neem je contact op met onze helpdesk. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 0345 851 451. 

Je kunt je vraag ook online via dit formulier stellen en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Veelgestelde vragen

Wordt mijn pensioen automatisch aangepast aan de inflatie?

Nee, deze zogenaamde indexatie is bijna altijd voorwaardelijk. Je pensioen wordt dan verhoogd als de financiële middelen van het fonds dat toelaten. Bij veel pensioenfondsen is het de bedoeling dat het pensioen waardevast wordt gehouden. Het bedrag waar je jaarlijks recht op hebt, wordt dan aangepast aan de (prijs)inflatie. Er zijn ook pensioenfondsen die indexeren op basis van welvaartsvastheid. De pensioenuitkeringen worden dan aangepast aan de loonontwikkelingen in een bedrijf of bedrijfstak. Door de te lage dekkingsgraden hebben de meeste pensioenfondsen al enkele jaren geen verhogingen kunnen toekennen.