Zorg en Welzijn vanzelfsprekend voor De Unie

Vanuit een droom schreef onze voorzitter, Reinier Castelein, zijn visie op de toekomst in zijn boek ‘Welzijn is de nieuwe welvaart’. Reinier: “Naarmate je ouder wordt, groeit het besef dat de wijze hoe je in het leven staat, hoe je je voelt, je gezondheid en je sociale omgeving van groter belang is dan louter alleen geld en spullen.” Wij ondersteunen onze leden op het vlak van arbeid en inkomen. Maar ook op het gebied van zorg en welzijn. Dat is uniek voor een vakorganisatie, maar vanzelfsprekend voor De Unie.

Als medewerker bij een organisatie is belonen meer dan geld alleen. Goede arbeidsomstandigheden, waardering, invloed op je werkomstandigheden. Het draagt allemaal bij aan je welzijn. Maar ook het besef van een goede balans tussen werk, privé en studie wordt steeds belangrijker.

Ben je lid van De Unie? Dan helpen we je met verschillende diensten op het gebied van zorg en welzijn. Dit doen we onder meer door ondersteuning op het gebied van mantelzorg en het aanbieden van ledenvoordelen als het gaat om bijvoorbeeld een passende zorgverzekering.

Iedereen verdient mantelzorg

Mantelzorg is een groeiend fenomeen in Nederland. De kosten van de zorg stijgen en men komt minder snel in aanmerking voor een plek in een verzorgingstehuis. Naasten zien zichzelf steeds vaker geconfronteerd met een toenemende zorgbehoefte van de zorgvrager. Mantelzorg is meestal niet iets waar je voor kiest, het overkomt je vaak. Het langdurig combineren van zorg- en werktaken kan een grote impact hebben op het leven van de mantelzorger. Het is daarbij van groot belang dat overbelasting van de mantelzorger wordt voorkomen. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de werknemer, maar ook van de werkgever.

De Unie zet zich hier als vakorganisatie voor in. Dat doen we door in de cao-onderhandeling mantelzorgafspraken op te nemen. Maar dat is niet het enige. Onlangs zijn we een samenwerking gestart met Senior Services, de nummer 1 mantelzorgdienstverlener van Nederland.

Joop Voesten, verantwoordelijk binnen De Unie voor het senioren belang: “Met deze samenwerking laten we zien dat jouw vakbond niet alleen invulling geeft aan de thema’s: arbeid en inkomen, maar ook in toenemende mate betekenis geeft aan het lidmaatschap door het thema zorg en welzijn te verbinden aan onze dienstverlening. Uniek voor een vakorganisatie, maar vanzelfsprekend voor De Unie.”

Samenwerking met Senior Service

Senior Service ‘ontzorgt’ en helpt bij jouw persoonlijk welzijn of dat van bijvoorbeeld je ouders. Uniek is dat ze uitsluitend gekwalificeerde mensen in vaste dienst inzetten die vanuit hun hart werken en affiniteit hebben met ouderen. Ondersteuning kan al vanaf twee uur per bezoek. Denk aan samen boodschappen doen en koken, begeleid vervoer, nacht- en 24-uurszorg, maar ook even bellen met je vaste hulp. Zij helpen je op weg bij een aanvraag van een Persoonsgebonden Budget (PGB) en kennen alle regels over de fiscale aftrekbaarheid van hun diensten.

Als lid van De Unie ontvang je automatisch gratis een lidmaatschap bij Senior Service (t.w.v. € 9,95 per maand). Klik hier voor meer informatie.

Samenwerking met stichting Werk&Mantelzorg

Het is van groot belang dat sectoren en bedrijven mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voeren. De Unie zet zich daarom ook in om bij af te sluiten cao’s mantelzorgafspraken op te nemen. We werken hierbij onder andere samen met de stichting Werk&Mantelzorg om mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar te maken. Klik hier voor meer informatie.

Wat bieden we branches en bedrijven

Ook binnen branches, sectoren en individuele bedrijven voeren we projecten op dit gebied uit. We kijken samen wat er nodig is om tot een mantelzorgvriendelijk beleid te komen. Hierbij is het vaak niet eens nodig om een geheel nieuw beleid in te voeren. Veelal kan aansluiting gezocht worden bij bestaand sociaal beleid. Het allerbelangrijkste is dat er bewustzijn gecreëerd wordt rondom het thema mantelzorg en werk. Dit is in het belang van werknemers en werkgevers.

Wat doen we nog meer op het gebied van Zorg?

Wij hebben met Zilveren Kruis Achmea en VGZ collectieve zorgverzekeringen afgesloten met aantrekkelijke kortingen en extra voordelen. Hier vind je alle informatie op basis waarvan jij een afgewogen keuze kunt maken die het best past bij jouw persoonlijke situatie. 

Daarnaast zetten we ons via de CAO-onderhandelingen in voor thema’s als vaderschapsverlof, banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, participerend burgerschap en betere balans werk/privé. Wil je meer weten? Lees dan onze perspectiefnota.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op via 0345 851 963.

Samenwerkingen

Senior Service

Senior Service ‘ontzorgt’ en helpt bij jouw persoonlijk welzijn of dat van bijvoorbeeld je ouders. Als lid van De Unie kun je hier gratis een lidmaatschap bij Senior Service aanvragen.

Stichting Werk&Mantelzorg

De Unie zet zich in om bij af te sluiten cao’s mantelzorgafspraken op te nemen. We werken hierbij onder andere samen met de stichting Werk&Mantelzorg om mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar te maken.

Zorgverzekeringen

Wij hebben met Zilveren Kruis Achmea en VGZ collectieve zorgverzekeringen afgesloten met aantrekkelijke kortingen en extra voordelen. Hier vind je alle informatie op basis waarvan jij een afgewogen keuze kunt maken die het best past bij jouw persoonlijke situatie.