unie word lid

Fiscaal

Aangifte Inkomstenbelasting 2017

Je kunt bij ons je aangifte Inkomstenbelasting laten uitvoeren/controleren.  Je kunt je niet meer aanmelden via de website maar heb je toch vragen bel ons op 0345 - 851 854 of mail naar fiscalediensten@unie.nl.

Geen lid van De Unie?

Ook als je geen lid bent van De Unie, kun je bij ons terecht voor fiscale diensten. Voor je IB-aangifte betaal je als niet-lid € 150,00. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

Denk aan je DigiD-inlogcode!

Om gebruik te kunnen maken van De Unie Fiscaal, dien je te beschikken over een goed werkende DigiD-inlogcode. Als je deze nog niet hebt aangevraagd, doe het dan nu. Het aanvragen van een DigiD-inlogcode kan via www.DigiD.nl.

Wat zijn onze tarieven?

Onze tarieven voor de aangifte inkomstenbelasting vind je hieronder. Het tarief dat je betaalt, is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen in 2017. Als jouw inkomen of vermogen een bepaalde grens te boven gaat, betaal je een hoger tarief.

Het gaat hierbij om je inkomen in box 1 (salaris, AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen) en jouw vermogen in box 3 (bankrekeningen, beleggingen, tweede woning, vorderingen et cetera; niet de eigen woning).

Inkomensgrens

Voor een alleenstaande ligt de inkomensgrens op € 35.000,00. Heb je een partner, dan wordt de inkomensgrens gebaseerd op het inkomen van jou en je partner. De grens ligt bij een gezamenlijk inkomen op € 50.000,00.

Vermogensgrens

Voor een alleenstaande ligt de vermogensgrens op € 100.000,00. Heb je een partner, dan wordt de vermogensgrens gebaseerd op het vermogen van jou en je partner. De grens ligt bij een gezamenlijk vermogen op € 125.000,00.

Wanneer je inkomen en je vermogen onder de hiervoor genoemde grenzen liggen, is het tarief voor de aangifte inkomensbelasting 2017 € 30,00.
Wanneer je inkomen en/of je vermogen boven de hiervoor genoemde grenzen liggen, is het tarief voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 € 50,00.

Voor de aangifte van een buitenlandse belastingplichtige (C-aangifte) een M-aangifte (migratie) en de aangifte voor ondernemers (winstaangifte*) geldt een ander tarief. Zowel voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 buitenland (C of M) als voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 voor ondernemers is het tarief € 165,00.

Als ook je partner aangifte doet, gelden voormelde tarieven voor de aangifte van jou en je partner.

Overige tarieven fiscale diensten

Aanvraag/herziening voorlopige aanslagen inkomstenbelasting            €   25,00
Middelingsverzoeken                                                                              €   40,00
Aanvragen huur of zorgtoeslag                                                               €   15,00
F-aangifte                                                                                                €   50,00
Aangifte erfbelasting                                                                               € 165,00

Overige diensten gaan op basis van een uurtarief.**                             € 110,00

Alle tarieven zijn inclusief btw.

*          Wij controleren de boekhouding niet op juistheid en volledigheid. Wij gaan er vanuit dat de
            boekhouding juist, volledig en overzichtelijk wordt aangeleverd.

**         bezwaarschrift, verzoekschrift ambtshalve vermindering, beoordeling stukken.