Collectieve belangenbehartiging

Je werkt bij een bedrijf waar de cao collectief geregeld is. Dit kan een cao zijn op branche- of bedrijfsniveau. Deze cao bepaalt voor het grootste deel je arbeidsvoorwaarden. De Unie onderhandelt voor jou over deze arbeidsvoorwaarden. Collectieve belangenbehartigers doen deze onderhandelingen, altijd in overleg met jou. Zij luisteren naar jouw mening tijdens het proces, en worden hierbij ondersteund door betrokken kaderleden.

Ook wanneer een bedrijf in een veranderingsproces zit, maken de belangenbehartigers afspraken voor de leden. Bijvoorbeeld door sociale plannen af te sluiten. Hierin kunnen afspraken komen over loopbaanbegeleiding, of andere afspraken om jou weer op weg te helpen.

Contact?
Wil je weten of jij onder een cao valt? Of wie jouw belangen behartigt bij jouw bedrijf?
Neem dan contact op via 0345 – 851 851 of mail naar info@unie.nl.

Wil je weten welke CAO er bij jouw bedrijf of branche is afgesloten? Klik hier voor alle cao's en sociaal plannen.