Pensioenwegwijzer

Wanneer je hebt gewerkt is er meestal pensioen opgebouwd. Een deel van je brutoloon is dan ingehouden voor later. Vaak viel je onder een bepaald pensioenfonds of een regeling bij een verzekeringsmaatschappij en was alles automatisch voor je geregeld. Tenminste, daar ging je wel van uit. Sta je op het punt om met pensioen te gaan? Of ben je al met pensioen, maar heb je nog vragen rondom jouw pensioen?  De helpdesk staat dan voor je klaar.

Onze pensioendeskundigen helpen je graag inzicht in je pensioen te geven. Ontvang je al pensioen en heb je een probleem met de uitvoeringsinstantie? Ook dan kun je terecht bij onze pensioendeskundigen.

De Unie en jouw belang

De Unie behartigt jouw belangen als gepensioneerde door vertegenwoordigd te zijn in diverse pensioenfondsbesturen.

 

Helpdesk pensioen

Voor vragen over pensioen neem je contact op met onze helpdesk. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 0345 851 451. 

Je kunt je vraag ook online via dit formulier stellen en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Veelgestelde vragen

Wat is ‘afstempelen’?

Afstempelen is pensioentaal voor het verlagen of korten van pensioenuitkeringen en aanspraken op pensioen. Pensioenfondsen kunnen hiertoe overgaan wanneer de middelen van het fonds niet meer voldoende zijn om in de toekomst aan alle verplichtingen te voldoen. In de Pensioenwet is vastgelegd dat een pensioenfonds in principe altijd een dekkingsgraad van minimaal 90% moet hebben. Het fonds heeft daarvoor een aantal sturingsmiddelen. Zo kan het de premie verhogen, stoppen met indexeren of de opbouw verlagen. Als het inzetten van al deze sturingsmiddelen niet (voldoende) helpt, blijft er voor het fonds nog maar één mogelijkheid over en dat is het verlagen van de rechten om zo de dekkingsgraad te verhogen. Als de dekkingsgraad te laag is, moet een pensioenfonds een herstelplan indienen.