Mantelzorg

Mantelzorg is een groeiend fenomeen in Nederland. De kosten van de zorg stijgen en men komt minder snel in aanmerking voor een plek in een verzorgingstehuis. Mensen worden ouder en worden geacht langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit is op zich positief, echter het kan een grotere druk leggen op de directe omgeving van de zorgvrager. Naasten zien zichzelf steeds vaker geconfronteerd met een toenemende zorgbehoefte van de zorgvrager. Mantelzorg is meestal niet iets waar je voor kiest, het overkomt je vaak. Het langdurig combineren van zorg- en werktaken kan een grote impact hebben op het leven van de mantelzorger. Het is daarbij van groot belang dat overbelasting van de mantelzorger wordt voorkomen. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de werknemer, doch zeker ook van de werkgever.

Samenwerking met stichting Werk&Mantelzorg

De Unie zet zich in om in door haar af te sluiten cao’s mantelzorgafspraken op te nemen. Het is van groot belang dat sectoren en bedrijven mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid gaan voeren. De Unie werkt hierbij onder andere samen met de stichting Werk&Mantelzorg om mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar te maken.

Wat bieden we branches en bedrijven

Vanuit De Unie voeren we binnen branches, sectoren en individuele bedrijven projecten mantelzorg en werk uit. We kijken samen wat er nodig is om tot een mantelzorgvriendelijk beleid te komen. Hierbij is het vaak niet eens nodig om een geheel nieuw beleid in te voeren. Veelal kan aansluiting gezocht worden bij bestaand sociaal beleid. Het allerbelangrijkste is dat er bewustzijn gecreëerd wordt rondom het thema mantelzorg en werk. Dit is in het belang van werknemers en werkgevers.

Voor meer informatie: bel 0345 851963 of mail naar onze afdeling individuele dienstverlening.

Voor actuele feiten en cijfers: klik op onderstaande banner van de stichting Werk&Mantelzorg.

 

Veelgestelde vragen