Ik ben (bijna) gepensioneerde

Je bent met pensioen of je gaat bijna met pensioen. Een nieuwe levensfase breekt aan. Niet alleen is het een grote overgang van werken naar meer tijd voor jezelf. Vanaf de eerste dag van je pensioen kun je meer tijd steken in die ene hobby bijvoorbeeld. Of meer tijd met de kleinkinderen doorbrengen.

De Unie is er voor jou tijdens je werk en na je werk. Ook begeleidt De Unie je in de overgangsfase van werk naar pensioen. Hiervoor zijn programma’s ontwikkeld waar je als lid gebruik van mag maken. En ook jouw partner mag hiervan gebruik maken. 

Als je eenmaal gestopt bent met werken en je ontvangt pensioen dan kun je bij De Unie nog steeds terecht voor advies en hulp. Daar waar het accent tijdens het werk vooral ligt op zaken als arbeid en inkomen, ligt de focus voor de leden die van het pensioen genieten vooral op zorg en welzijn.

Een nieuwe levensfase

Na de periode van werken breekt een nieuwe levensfase aan. Deze wordt ook wel de ‘derde levensfase’ genoemd. Het is een periode waarin je de dag naar believen kunt indelen, geen verplichtingen hebt en ook nog niet oud en kwetsbaar bent. Als het meezit kun je grote en kleine wensen in vervulling te laten komen. Maar het is ook de fase waarin je belangrijke keuzes maakt of juist niet maakt en waarin je soms noodzakelijke maatregelen moet nemen voor later.

Vroeger was het een korte periode van uitdrijven onder het motto: ‘we zien wel waar het schip strandt’. Tegenwoordig is het een periode van gemiddeld 20 jaar waarin veel verandert. De woonomgeving wordt belangrijker, welzijn komt voor welvaart en zelfredzaamheid staat hoog op de verlanglijst. Je kan het niet meer op zijn beloop laten en het motto zou steeds meer op een oud Spaans gezegde moeten gaan lijken: ‘Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!’ Maar waarmee dan?

De Unie helpt je graag bij het beantwoorden van deze vraag. De negen aandachtsgebieden die hieronder zijn weergegeven zijn daarbij een handig hulpmiddel. Zij hebben allemaal een grote invloed op de kwaliteit van leven en het is bovendien ook erg leuk om samen met je partner of met anderen hiermee aan de slag te gaan. Bij de verschillende onderwerpen zie je welke activiteiten of dienstverlening de Unie heeft ter ondersteuning.

De 9 aandachtsgebieden

De verschillende aandachtsgebieden hebben veel met elkaar te maken. Nadenken over wonen heeft nu eenmaal veel raakvlakken met geldzaken of met ideeën over het sociale netwerk waarin je wilt vertoeven. En zo is dat ook met andere thema’s. Ook is er een verschil in urgentie en haalbaarheid. Het een kan later nog wel, het andere is misschien morgen al aan de orde.

Het is aan te raden om de verschillende aandachtsgebieden eerst de revue te laten passeren en de gedachten hierover te vormen. Pas als dat een keer allemaal is gebeurd, is het zinvol om na te denken over een planmatige aanpak. Wat moet ik eerst doen? Waar heb ik het meeste zin in? Waar moet ik nog eens over na denken? Wat heeft de grootste impact op mijn leven?

Die planmatige aanpak, in feite de stap van denken naar doen, blijkt voor velen een moeilijk te nemen hindernis. Dat heeft niets te maken met achtergrond of opleidingsniveau. Het plannen van het leven, daar ga je gewoonweg niet zo gemakkelijk even voor zitten. Het besef dat het heel veel rust kan geven als een aantal zaken goed geregeld zijn, kan helpen. Het gesprek aangaan met een ander over deze onderwerpen en over je plannen kan ook een sterke impuls geven. Eventueel kan een professionele begeleiding een goede ondersteuning zijn.