Laatste nieuws

Er zijn geen actuele artikelen

Belangenbehartiger

Huug Brinkers
M: 06 52 52 20 77

De Unie bij de ICT

De Unie speelt al jarenlang een toonaangevende rol in de ICT-sector, zowel op collectief als individueel niveau. We zijn onder meer onderhandelingspartij bij de branche-cao voor hardware- en kantoortechnologie bedrijven (ICK-CAO) en betrokken bij het overleg binnen diverse ondernemingen. Daarnaast nemen we deel aan het platform voor ondernemingsraden in de ICT-sector (ITOP) en zijn we vertegenwoordigd in diverse besturen van ondernemingspensioenfondsen en in het sectorpensioenfonds (ICK). 

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag, zeker in de ICT-sector. Voor de belangenbehartiging van onze leden zijn wij direct betrokken bij de sociaal plannen van onder andere KPN, Hewlett Packard, Oracle, enz.  Daarbij is het uiteraard van belang om, naast goede afspraken over financiële vergoedingen, ook aandacht te hebben voor ‘van werk naar werk’ regelingen (opleiding, herplaatsing en outplacement) en afspraken die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen.

In het verleden kende de sector nog een groot aantal ondernemings-cao’s. Veel van deze cao’s bestaan helaas niet meer. Gevolg is dat ondernemingsraden, veel meer dan in het verleden en met wisselend succes, een belangrijke rol vervullen bij de totstandkoming van de (collectieve) arbeidsvoorwaarden. De Unie heeft met een groot aantal van deze ondernemingsraden een goede relatie opgebouwd. Met enige regelmaat adviseren wij hen op het gebied van arbeidsvoorwaarden (o.a. beloning, pensioen, functiewaardering, e.d.) en arbeidsverhoudingen (reorganisaties, wet- en regelgeving, e.d.).

Projecten

Vanuit het Fonds Collectieve Belangen (FCB) is De Unie één van de initiatiefnemers van twee belangrijke en omvangrijke projecten. Het eerste project heeft betrekking op het thema Duurzame Inzetbaarheid. Doel van het project is om de huidige situatie te onderzoeken en te verbeteren door o.a. op zoek te gaan naar de ‘best practices’. Daarnaast zijn we in de sector gestart met een Mantelzorg-project. Doel van dit project is om bewustwording te vergroten, een helpdesk in te richten en uiteindelijk de sector het predicaat ‘mantelzorg vriendelijk’ te laten krijgen.  

CA-ICT

De Unie is medeoprichter van het 'Centrum voor Arbeidsmarktvraagstukken in de ICT-sector', het CA-ICT. Via deze stichting spannen wij ons in om de inzetbaarheid van medewerkers in de ICT-sector te vergroten. Dit doen we onder meer door subsidies voor opleidingen bereikbaar te maken en zicht te krijgen op de ontwikkeling van vraag en aanbod van arbeid in de ICT-sector. Met de ‘opbrengsten’ van subsidie-trajecten sponseren wij vernieuwende, ideële en/of kansrijke employability-initiatieven. Kijk voor meer informatie op : www.caict.nl.