De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Wat is een WW-uitkering?

Een WW-uitkering is een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen waarbij je niet verwijtbaar werkloos bent. Bijvoorbeeld als je bent ontslagen wegens reorganisatie of wanneer je contract voor bepaalde tijd niet is verlengd. WW staat voor Werkloosheidswet.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet je voldoen aan alle volgende voorwaarden: je bent verzekerd voor werkloosheid; je verliest minimaal 5 uur of, als je minder dan 10 uur per week werkte, minimaal de helft van je aantal uren per kalenderweek; je bent niet verwijtbaar aan je werkloosheid; je voldoet aan de wekeneis; je bent direct beschikbaar voor werk.

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Om te beoordelen hoelang je recht heb op een WW-uitkering wordt eerst gekeken of je voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Als je daar aan voldoet, dan heb je recht op een basisuitkering van 3 maanden. Als je daarnaast ook voldoet aan de zogenaamde jareneis, dan kan je uitkering worden verlengd. De totale duur van je WW-uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden.

Wat houdt de wekeneis en de jareneis in?

Als je in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd in minstens 26 weken hebt gewerkt, dan voldoe je aan de wekeneis. Een week is van maandag tot en met zondag. Daarbij wordt niet gekeken naar het aantal uren dat je per week werkte in die 26 weken. Je voldoet aan de jareneis als je: in de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd minstens 4 kalenderjaren hebt gewerkt én als je in deze kalenderjaren voldoende hebt gewerkt om ze te mogen meetellen voor je arbeidsverleden. Of je voldoende hebt gewerkt wordt als volgt berekend: Voor de jaren tot 1 januari 2013 wordt gekeken of je in een jaar over minimaal 52 dagen loon hebt ontvangen. Voor de jaren vanaf deze datum wordt gekeken of je in een kalenderjaar minimaal 208 uur loon hebt gekregen.

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Op basis van je verdiende SV-loon wordt de hoogte van je WW-uitkering berekend. Hiervoor wordt gekeken naar het SV-loon dat je gemiddeld verdiende in een periode van 12 maanden voordat je werkloos werd. Deze zogenaamde referteperiode bepaalt je dagloon waarbij je dagloon nooit hoger kan zijn dan het wettelijk maximumdagloon. Op dit moment is het maximumdagloon € 209,26. De eerste 2 maanden bedraagt je WW-uitkering 75% van je dagloon. De daaropvolgende maanden van je WW-uitkering ontvang je 70% van je dagloon.

Wanneer en waar kan ik een WW-uitkering aanvragen?

Een WW-uitkering moet je zelf aanvragen bij het UWV. Je dient je eerst op werk.nl in te schrijven als werkzoekende. Vanaf 1 week voor je laatste werkdag kun je op de website van het UWV een WW-uitkering aanvragen. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Vraag je WW-uitkering op tijd aan. Dit kan uiterlijk 1 week na je laatste werkdag.