De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Waar staan de regels omschreven over mijn werktijden?

In de Arbeidstijdenwet is beschreven hoe lang je per dag en per week mag werken en wanneer je recht hebt op pauze. Ook is in deze wet je rusttijd bepaald. De regels in de Arbeidstijdenwet gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder en voor jongeren van 16 en 17 jaar. Voor jongeren onder de 16 jaar en voor zwangere vrouwen gelden aparte regels die strenger zijn.

Mag ik werken zonder pauze te nemen?

Het is belangrijk dat je pauze neemt. Dit is ook verplicht. Na 5,5 uur werken heb je namelijk recht op pauze. Je mag in uitzonderlijke situaties werken zonder pauze te nemen. Dit is aan de orde wanneer je alleen werkt en ook geen direct contact hebt met een collega die vergelijkbaar werk doet. Of wanneer je door de aard van je werk geen mogelijkheden hebt om pauze te kunnen nemen. Dit moet dan wel duidelijk zijn vastgelegd in je cao of intern bedrijfsreglement.

Ben ik verplicht op zondag te werken?

Werken op zondag is in principe op vrijwillige basis. Je bent het echter wel verplicht als je dit met je werkgever hebt afgesproken, bijvoorbeeld in je arbeidsoverkomst, of wanneer dit is opgenomen in je cao of in het intern bedrijfsreglement. Ook kan je werkgever met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging afspreken dat je op zondag moet werken.

Is mijn reistijd ook werktijd?

De reistijd tussen je woonplaats en je werk wordt veelal niet gezien als werktijd. Pas wanneer sprake is van een werkopdracht en je op verzoek van je werkgever van de ene naar de andere locatie moet reizen, dan wordt het vaak wel als werktijd gezien. Het is belangrijk dat je in je arbeidsovereenkomst, cao of intern bedrijfsreglement nagaat of er afspraken zijn gemaakt over reistijd als je voor je werk veel moet reizen.

Hoe zit het met overwerk?

Soms kan het voorkomen dat je werkgever je vraagt om over te werken. Je kunt dat verzoek niet zomaar weigeren. In de arbeidstijdenwet is niets geregeld over overwerk. Uiteraard mag je niet langer werken dan wettelijk is toegestaan. In je arbeidsovereenkomst, je cao of intern bedrijfsreglement kun je nagaan of je verplicht bent om over te werken. Is hierover niets geregeld en vraagt je werkgever toch of je wil overwerken? Maak dan concrete afspraken met je werkgever.

Wat kan ik doen als ik parttime wil werken?

De Wet Flexibel Werken geeft je op basis van een aantal voorwaarden de mogelijkheid om minder uren te kunnen werken. Een van de voorwaarden is dat je een schriftelijk verzoek bij je werkgever indient voor aanpassing van je arbeidsduur. Je werkgever mag jouw verzoek alleen afwijzen als daarvoor een belangrijke reden is (zwaarwichtig bedrijfsbelang).