De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Wat is een proeftijd?

Een proeftijd kun je zien als een vast afgesproken periode waarin werknemer en werkgever met elkaar kennismaken. Tijdens de proeftijd kan zowel de werknemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst direct opzeggen. Een proeftijd is niet verplicht. Een overeengekomen proeftijd moet wel schriftelijk zijn vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of in je cao. Mocht je ziek zijn tijdens de proeftijd, is dit geen reden om de proeftijd te verlengen.

Ik heb een tijdelijk contract. Mag een proeftijd worden opgenomen?

Dit is afhankelijk van de duur van je contract en of een cao of rechtspositieregeling van toepassing is.

In principe mag bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd worden overeengekomen. Dit geldt ook bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarin geen einddatum is afgesproken, zoals voor de duur van een project.

Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor van meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar, mag een proeftijd van één maand worden afgesproken. Alleen wanneer andere regels zijn opgenomen in je cao of rechtspositieregeling kunnen andere regels gelden.

Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 2 jaar of langer en bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan een proeftijd van maximaal 2 maanden worden afgesproken. Alleen wanneer andere regels zijn opgenomen in je cao of rechtspositieregeling kunnen andere regels gelden.

Ik heb een vast contract. Hoe lang mag de proeftijd zijn?

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast dienstverband) kan een proeftijd van maximaal 2 maanden worden afgesproken.

Mijn tijdelijk contract wordt verlengd. Mag dan opnieuw een proeftijd worden opgenomen?

Als je tijdelijke arbeidsovereenkomst aansluitend wordt verlengd, dan mag in principe niet opnieuw een proeftijd worden opgenomen in de nieuwe arbeidsovereenkomst. Dit is alleen toegestaan als in je opvolgende arbeidsovereenkomst sprake is van een hele andere functie waarvoor andere werkzaamheden en verantwoordelijkheden gelden. 

Ik heb eerst op uitzendbasis gewerkt en krijg aansluitend een direct contract bij de opdrachtgever. Heb ik dan een proeftijd?

Als je in eerste instantie op uitzendbasis hebt gewerkt en direct een contract krijgt aangeboden van de opdrachtgever voor dezelfde functie en werkzaamheden, dan mag geen proeftijd worden opgenomen. De opdrachtgever heeft immers al kennis gemaakt met jou en is al op de hoogte van jouw kwaliteiten.