De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Wat is een opzegtermijn?

Dit is de termijn die geldt voor de werknemer en voor de werkgever wanneer een van de partijen de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.

Wanneer begint de opzegtermijn te lopen?

Als je je baan wilt opzeggen, dien je dit volgens de wet tegen het einde van de kalendermaand te doen. De opzegtermijn gaat dan in vanaf de 1e dag van de volgende maand. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer je een opzegtermijn hebt van 1 maand en in maart schriftelijk je baan opzegt, je dan de maand april nog moet werken zodat je per 1 mei uit dienst gaat bij je werkgever.

Let wel, in je arbeidsovereenkomst of in je cao kunnen andere afspraken zijn gemaakt. Bijvoorbeeld opzegging per dag of per loonperiode.

Ik zit in mijn proeftijd. Heb ik een opzegtermijn?

Nee. Tijdens de proeftijd kun je direct je arbeidsovereenkomst opzeggen.

Ik heb een tijdelijk contract. Heb ik een opzegtermijn?

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege (automatisch) af op de genoemde einddatum in je contract. In principe kun je niet voor die einddatum je contract opzeggen. Dit kan alleen als in je contract schriftelijk is opgenomen dat je de arbeidsovereenkomst tussentijds mag opzeggen. In je arbeidsovereenkomst of in je cao staat dan wat de opzegtermijn is.

Ik heb een vast contract. Hoe lang is mijn opzegtermijn?

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heb je in principe een opzegtermijn van 1 maand. Je werkgever mag alleen een kortere termijn afspreken als dit in je cao staat of wanneer dit is opgenomen in een intern reglement opgesteld door een daartoe bevoegd bestuursorgaan.

Je werkgever mag een langere opzegtermijn afspreken en dit moet dan schriftelijk zijn opgenomen in je arbeidsovereenkomst, in je cao of in een intern bedrijfsreglement. Hierbij gelden wel wettelijke regels. Je opzegtermijn mag niet langer zijn dan 6 maanden. Wanneer je opzegtermijn langer is dan 1 maand, dan moet de opzegtermijn van je werkgever 2 keer zo lang zijn. In je cao kunnen ook afspraken zijn gemaakt voor een langere opzegtermijn en kan wel dezelfde opzegtermijn voor werkgever en werknemer zijn afgesproken. Kijk dus altijd eerst goed naar de gemaakte afspraken in je arbeidsovereenkomst, cao en intern bedrijfsreglement.