De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Arbeidsovereenkomsten

Wat is een arbeidsovereenkomst?
Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?
Wat houdt de aanzegverplichting in?
Wat als mijn werkgever zich niet houdt aan de aanzegverplichting?
In mijn tijdelijk contract staat dat het niet wordt verlengd. Geldt dit ook als aanzegverplichting?
Wat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?
Wat is een oproepcontract met voorovereenkomst?
Wat is een nul-urencontract?
Wat is een min-maxcontract?
Heb ik als uitzendkracht ook een arbeidsovereenkomst?

Concurrentiebeding

Wat is een concurrentiebeding?
Wat is een relatiebeding?
Mag mijn werkgever een concurrentiebeding met mij afspreken?
Wat kan ik doen om van mijn concurrentiebeding af te komen?
Wat is het verschil tussen een concurrentiebeding en een verbod op nevenwerkzaamheden?

Loon

Hoeveel kan ik in mijn functie verdienen?
Wat is het wettelijk minimumloon?
Heb ik tijdens mijn pauze recht op doorbetaling van mijn loon?
Heb ik recht op doorbetaling van mijn loon als ik op een feestdag niet werk?

Opzegtermijn

Wat is een opzegtermijn?
Wanneer begint de opzegtermijn te lopen?
Ik zit in mijn proeftijd. Heb ik een opzegtermijn?
Ik heb een tijdelijk contract. Heb ik een opzegtermijn?
Ik heb een vast contract. Hoe lang is mijn opzegtermijn?

Proeftijd

Wat is een proeftijd?
Ik heb een tijdelijk contract. Mag een proeftijd worden opgenomen?
Ik heb een vast contract. Hoe lang mag de proeftijd zijn?
Mijn tijdelijk contract wordt verlengd. Mag dan opnieuw een proeftijd worden opgenomen?
Ik heb eerst op uitzendbasis gewerkt en krijg aansluitend een direct contract bij de opdrachtgever. Heb ik dan een proeftijd?

Reorganisatie en ontslag

Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?
Wat is het afspiegelingsbeginsel?
Wanneer is sprake van collectief ontslag?
In welke situatie moet de werkgever voor mij ontslag aanvragen bij het UWV?
In welke situatie moet de werkgever voor mij ontslag aanvragen bij de kantonrechter?
Wat is ontslag op staande voet?
Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Vakantiedagen

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?
Wat zijn wettelijke vakantiedagen?
Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?
Wanneer vervallen mijn vakantiedagen?
Moet mijn werkgever akkoord gaan met mijn vakantie-aanvraag?
Heb ik recht op atv-/adv-dagen?
Ik heb een nul-urencontract. Bouw ik ook vakantiedagen op?

Verlofregelingen

Wat is geregeld voor doktersbezoek en tandartsbezoek tijdens werktijd?
Naast mijn werk verricht ik mantelzorgtaken. Van welke regelingen kan ik gebruik maken?
Wat is calamiteitenverlof?
Wat is kortdurend zorgverlof?
Wat is langdurend zorgverlof?
Wat is zwangerschapsverlof?
Wat is ouderschapsverlof?
Heb ik recht op bijzonder verlof?
Wat is geregeld als ik onbetaald verlof wil opnemen ter vrije besteding?

Werktijden

Waar staan de regels omschreven over mijn werktijden?
Mag ik werken zonder pauze te nemen?
Ben ik verplicht op zondag te werken?
Is mijn reistijd ook werktijd?
Hoe zit het met overwerk?
Wat kan ik doen als ik parttime wil werken?

Ziekte en re-integratie

Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?
Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?
Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?
Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?
Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?
Wat is het risico als ik tijdens ziekte geen gesprek met mijn werkgever wil aangaan?
Wat kan ik doen als mijn werkgever en ik van mening verschillen over de re-integratie?

De Unie op social media